Estetiikka:ympäristötaide

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

ympäristötaide

ympäristötaide
Definition luontoon tai kulttuuriympäristöön toteutettu taide, joka voi olla muodoltaan teos, prosessi tai yksittäinen tapahtuma
Explanation Ympäristötaide on paikkasidonnaisen taiteen muoto. Ympäristötaideteos on tyypillisesti taiteilijan interventio tiettyyn ympäristöön, jolloin lopputulos kytkeytyy toteutuspaikkaansa eikä ole siirrettävissä toiseen ympäristöön ilman että sen identiteetti teoksena muuttuu.
Ympäristötaiteen ajatellaan usein luovan katsojalle uuden näkökulman tiettyyn ympäristöön, mutta myös tarkastelevan yleisemmin luonon- ja kulttuuriympäristöön liittyviä sosiaalisia ja poliittisia ulottuvuuksia. Moni luonnonympäristöön teoksiaan tekevä taiteilija haluaakin työllään tuoda esiin esimerkiksi ympäristöarvoja joko yleisesti tai tiettyyn paikkaan liittyen.
Ympäristötaide, kuten paikkasidonnainen taide yleisemminkin, on syntynyt 1960- ja 1970-lukujen kriittisten kuvataidesuuntausten piirissä. Tuolloin paikkasidonnaisuuden nähtiin kritisoivan kapitalistista taidemaailmaa vähintäänkin implisiittisesti, sillä paikkasidonnaiset teokset eivät voi olla samanlainen kaupankäynnin kohde kuin perinteiset taideartifaktit. Moni ympäristötaideteos katoaa hiljalleen luonnonvoimien kuluttaessa sen olemattomiin.
Ympäristötaide on usein myös immersiivinen ja osallistava tilataiteen muoto, sillä teokset sijoittavat katsojan osaksi tilallis-ajallista ympäristöä.

Equivalents

environmental artenglanti
art environnementalranska
энвайронментvenäjä

Related Concepts

Sources

CarlsonA2000

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.2.2021: Estetiikka:ympäristötaide. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:ympäristötaide.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →