Estetiikka:estetiikka

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

estetiikka

estetiikka
Definition kauneuden, esteettisen kokemuksen ja arvottamisen teoria
Explanation Estetiikka käsitteenä ja teoriana sai varsinaisen alkunsa Alexander Baumgartenin (1714-1762) myötä. Vaikka estetiikkaan - kauneuden ja harmonian kokemukseen - kuuluvia kysymyksiä oli käsitelty aiemminkin, esitti Baumgarten käänteentekevästi estetiikan olevan aistitietoa koskeva tiede (scientia cognitionis sensitivӕ), joka on autonominen suhteessa rationaaliseen tietoon. Baumgartenin mukaan esteettistä kokemusta luonnehtii kokonaisvaltaisuus (ars combinationis), joka puuttuu rationaalisesta tiedosta. Looginen lähestymistapa voi tarkemmin purkaa tietyn ilmiön osatekijöihinsä, esteettinen kokemus taas yhdistää yksittäiset aistimukset koherentiksi kokonaisuudeksi. Descartesin ja Leibnizin terminologiaa seuraten Baumgarten toteaa, että aistitieto voi tuottaa "kirkkaan" idean, vaikka onkin loogisesti epäselvää. Aistimaailmassa epäselvät partikulaariset aistimukset kasautuvat yhteen lopputuloksenaan kirkas aistikokemus, jota rikastavat monien assosiaatioiden mahdollisuudet. Baumgarten puolusti näin välittömän kokemuksen arvoa rationaalisen tiedon rinnalla.
Immanuel Kantin (1724-1804) myötä estetiikan teorioissa tapahtui käänne poispäin välittömästä aistikokemuksesta, kun huomio suunnattiin kokevan subjektin mielen rakenteisiin. Kantin filosofiassa esteettisellä tarkoitetaan esikäsitteellistä ja intuitiivista ymmärrystä. Esteettinen kokemus eroaa käytännöllisen ja käsitteellisen kokemuksen muodoista ja on mielikuvituksen vapaan leikin tulosta.
Uusi käänne estetiikan teorioissa koettiin, kun siirryttiin subjektiivisesta esteettisestä kokemuksesta sen alkulähteeseen, esteettiseen objektiin ja sen ominaisuuksiin. Tyypillisen estetiikan objektiteorian on esittänyt Monroe Beardsley (1915–1985), joka painottaa formaalista yhtenäisyyttä esteettisen objektin ominaisuutena. On huomattava, että esteettisellä objektilla Bearsley tarkoittaa havainto-objektia, joka ei ole identtinen fyysisen objektin kanssa. Beardsleyn mukaan esteettisin perustein suoritettava kritiikki ja arvottaminen vetoaa esteettisen objektin ominaisuuksiin.
Additional Information kr. aisthesis="aistihavainto"

Equivalents

aestheticsenglanti
estéticaespanja
esteticaitalia
esthétiqueranska
estetikruotsi
Ästhetiksaksa

Related Concepts

Sources

AhokasA2010, AiraksinenTLampiL2010, BlkCompAesth

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.5.2021: Estetiikka:estetiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:estetiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →