Eläintiede:sähköaisti

  Tieteen termipankista

  sähköaisti

  sähköaisti
  Selite BS2001: "useiden ympyräsuisten ja rustokalojen sekä eräiden luukalojen aisti, jonka avulla nämä eläimet aistivat ympäristönsä sähköisyyttä. Sähköaisti on aina niillä kalalajeilla, joilla on heikkovirtainen sähköelin, mutta sähköaisti voi olla myös monilla muilla lajeilla. Sähköärsykkeitä vastaanottavat sähköisyydelle herkät aistimet (electroreceptors), jotka ovat erilaistuneet kylkiviivan aistista. Aistimia on kahdenlaisia: suuria, pitkäkaulaisen pullon muotoisia ampullaarielimiä (Lorenzinin ampullat) ja pienempiä putkimaisia ns. nystyreseptoreja (tuberous receptors). Eläimet käyttävät sähköaistia saalistukseen, keskinäiseen viestintään sekä ilmeisesti myös suunnistukseen Maan magneettikentän indusoimien sähkökenttien mukaan. Vrt. magneettiaisti. "

  Erikieliset vastineet

  electric senseenglanti (English)
  electromagnetic senseenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BS2001

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 8.12.2023: Eläintiede:sähköaisti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Eläintiede:sähköaisti.)