Clean Energy Research:energy markets

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

energy markets

energy markets
Definition energian ostamiseen ja myyntiin keskittynyt hyödykemarkkina, jonka keskeinen osa on sähköllä käytävä kauppa
Definition (en) commodity markets that deal specifically with the trade and supply of energy
Explanation

Energiamarkkinat käsitetään maailmanlaajuisesti ennen kaikkea kansainvälisenä öljykauppana. Myös EU:n energiamarkkinoita leimaavat polttoaineet, etenkin maakaasu, jonka tuonnista unioni on riippuvainen. Maakaasun ohella EU pyrkii sähkön sisämarkkinoihin niin, että sähkö voi liikkua vapaasti jäsenmaasta toiseen. Toistaiseksi kehitys on edennyt alueellisiin markkinoihin, joista Suomi kuuluu EU:n edistyneimpään, pohjoismaiseen sähkömarkkina-alueeseen.
Kilpailun lisääntyminen, uusiutuvan energiatuotannon osuuden kasvu sekä tuotannon ja kulutuksen erilaistuminen ajavat sähkömarkkinan muutoksia. Varajärjestelmien tarve kasvaa. Älykkäät sähköverkot ja akkuteknologian paraneminen mahdollistavat pientuotannon mukaanoton. Markkinoita ohjataan koneellisesti ja operaattori saa reaaliaikaista tietoa esineiden internetin kautta. Myös kulutusjoustoa pystytään näin hyödyntämään paremmin. Sähkömarkkinat jatkavat integroitumistaan.

Johdannaismarkkinat. Johdannaismarkkinoilla tehdään kauppaa tulevasta hintakehityksestä johdetuilla arvopapereilla eli johdannaissopimuksilla kuten futuureilla ja termiineillä. Kyseinen kaupankäynti tapahtuu tyypillisemmin erillisillä finanssimarkkinoilla. Johdannaisia käytetään tyypillisimmin yritysten riskienhallinnassa suojautumaan suurilta hintavaihteluilta jopa useiden vuosien päähän. Sähkö on yksi tällainen hyödyke. Yleensä sähköjohdannaisten selvitys tehdään rahatoteutuksena toteutuneeseen systeemihintaan suhteutettuna. Esimerkiksi sähköfutuurisopimuksen arvontilitys tehdään päivittäin sopimusajan aikana. Futuurimarkkinoista puhutaan myös, koska johdannaisten arvonmäärityksen kautta voidaan laskea markkinoiden volatiliteetti- ja hintaodotuksia.
Elspot -vuorokausimarkkinat. Markkinat, joilla sovitaan sähkön fyysisen toimituksen ehdoista seuraavan vuorokauden ajalle. Tyypillisesti kaupankäyntialustoilla tapahtuva sähkön tuottajien ja energiayhtiöiden välinen sopiminen. Nord Poolissa nk. Elspot vuorokausimarkkinoilla tämä tapahtuu suljetussa huutokauppamenettelyssä, jossa algoritmien avulla kysyntä- ja tarjonta tasapainotetaan alue- ja tuntihinnoiksi seuraavan vuorokauden ajalle saatujen limit-tyyppisten toimeksiantojen perusteella. Osto- ja myyntitarjoukset toimitetaan edellisen päivän keskipäivään mennessä.
Päivänsisäiset markkinat. Jatkuvaa miltei reaaliaikaista kaupankäyntiä aina markkinoiden auki ollessa eli sähkömarkkinoilla vuoden jokaisena tuntina. Toimitus aikaisintaan seuraavasta tunnista alkaen. Spot-markkinoita reaaliaikaisempaa kaupankäyntiä jota tarvitaan mahdollisesti tapahtuneiden muutosten takia. Päivänsisäisten markkinoiden rooli kasvaa uusiutuvan energian suhteellisen osuuden mukana. Huom! suomenkielessä aineistossa on toisinaan käytetty termiä vuorokausimarkkinat sekä päivänsisäisten-että seuraavan päivän kaupankäynnin kanssa, erottavana terminologiana toimii tällöin markkinan nimi eli tässä tapauksessa päivänsisäisiä markkinoita edustaa Elbas vuorokausimarkkina. Myös englanninkielistä termiä intraday käytetään laajalti.
Kapasiteettimarkkina. Markkinat joiden tarkoituksena on varmistaa riittävät investoinnit takaamaan sähköverkon toimintavarmuus maksamalla korvauksia esimerkiksi huutokauppaperusteisen tarjouskilpailun kautta nykyiselle tai tulevalle kapasiteetille ennustetun korkean kysynnän ja alhaisen uusiutuvan energian tuotannon piikeissä. Useissa maissa harkinnan alla oleva markkina, jossa sähköntuotantokapasiteettia tuetaan huutokauppaperusteisesti. Tarkoituksena on estää kapasiteetin ennenaikainen poistuminen ja al-investoinnit. Uusiutuvien energialähteiden tuotannon jaksottaisuus tuo osaltaan haasteita sähköverkon toimintavarmuuteen ja yhteiskuntien taholta pyritään varmistamaan sen toiminta myös poikkeustilanteissa. Tehdyt investoinnit ja kulutusjoustot toimivat osana tehoreservijärjestelmää.

Reservimarkkinat. Reservimarkkinaratkaisu, jolla varmistetaan sähköjärjestelmän häiriöistä johtuviin nopeisiin muutoksiin automaattisen reagoimiseen mahdollistava tuotantovalmius esimerkiksi myös jos verkkoyhtiön oma nopea häiriökapasiteetti on huollon alaisena. Jopa sekunneissa tapahtuviin odottamattomiin verkkotasapainouhkiin ei voida varautua huutokauppamenetelmällä. Tämän vuoksi on olemassa erilaisia reservi- sekä tilapäisiä kapasiteettimarkkinoita ja Suomessa esimerkiksi uusi säätökapasiteettimarkkina. Nopea häiriöreservijärjestelmä voi olla operaattorin pitkän aikavälin ylläpitämää tai markkinaehtoisesti hankittua. Kyky vastata verkon taajuusmuutoksiin nopeasti verkkoon syötetyn sähkömäärän muutoksilla vaatii suuria järjestelmäinvestointeja. Kysyntäpuolen ratkaisujen merkitys onkin jatkuvasti nousussa.


Explanation (en)


Energy market may refer to an electricity market, but can also refer to other sources of energy.


Future market. Changes in production, competition, regulation and consumption will lead to a new smarter market. Future electricity market will look quite different from today. Increased competition and share of renewables are among the things driving the change. Generally a wider mix is expected. Both generation and consumption profile will change. Smart-grid, internetof things and better battery technology enable the integration of small-scale generation and real-time demand response.The market will be computer controlled. Market integration across borders is expected to continue.


Derivatives market.Trading in securities derived from the underlying commodity, such as from the price of electricity. Most of such trading activity takes place on regulated financial markets.


Day-ahead market. Trading arena where buyers and sellers agree on the terms for next day delivery of power.


Intraday market. Continuous nearly real-time trading that is conducted whenever the market is open, which in electricity market is for every hour of the year. Settlement at the earliest for the following hour.


Balancing market. Continuous nearly real-time trading that is conducted whenever the market is open, which in electricity market is for every hour of the year. Settlement at the earliest for the following hour.


Capacity market. Markets that seek to ensure sufficient investments in capacity or demand cuts by providing payments for current or future capacity that will help during peak demand and low renewables generation.


Reserve market. In place to deal with unforeseen disturbances that break the equilibrium reached via the balancing of power market, which cannot deal with very rapid changes. Reserves are a part of the ancillary services and are mostly a part of the operators long term solutions but may also be acquired via such market solutions.

Equivalents

energiamarkkinatsuomi

Related Concepts

Sources

KopsakangasM&SventoR2013, Energiateollisuus2017

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.6.2021: Clean Energy Research:energy markets. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:energy markets.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →