Avoin tiede:viittaaminen

  Tieteen termipankista

  Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

  Määritelmä tietolähteeseen viittaava merkintä, joka voidaan sijoittaa juoksevaan tekstiin tekstiviitteeksi, sivun alareunaan alaviitteeksi, julkaisun tai sen osan loppuun loppuviitteeksi tai lähdeviitteeksi esimerkiksi lähdeluetteloon
  Selite Sähköisessä maailmassa viitteen tulisi myös sisältää pysyvä tunniste viittauksena lähteeseen.

  Käytetyt lähteet

  ATT-sanasto

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Avoin tiede:viittaaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin tiede:viittaaminen.)