Avoin tiede:vertaisarviointi

  Tieteen termipankista

  Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

  Määritelmä tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa lehteen tai julkaisuun lähetetyt artikkelit arvioi sekä julkaisusarjan toimitus että sen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat
  Selite Vertaisarvioinnissa tarkistetaan julkaistavaksi tarjotun artikkelin asiasisällön ja tieteellisen merkittävyyden lisäksi myös sen kieliasu sekä varmistetaan, että tekstin rakenne vastaa tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä (esimerkiksi tekstin tiiviys, kuvien ja taulukoiden selkeys sekä lähdeviitteiden käyttö) ja että se sopii kyseiseen julkaisukontekstiin.

  Käytetyt lähteet

  ATT-sanasto

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Avoin tiede:vertaisarviointi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin tiede:vertaisarviointi.)