Avoin tiede:nanojulkaisu

  Tieteen termipankista

  Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  Määritelmä julkaisutapa, jossa yksittäiseen tietoon, väittämään tai oletukseen (assertion) liittyy metadataa sen luojasta ja alkuperästä
  Selite Nanojulkaisemisen avulla tietovarantoja on helpompi yhdistellä sekä jalostaa ja yksittäiseen tietoon voi myös viitata. Käytössä lähinnä lääketieteen ja biologian alalla tällä hetkellä. Perustuu datan linkittämiseen.

  Käytetyt lähteet

  ATT-sanasto

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Avoin tiede:nanojulkaisu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin tiede:nanojulkaisu.)