Arkeologia:pii

  Tieteen termipankista

  pii

  pii (suositeltu)
  Määritelmä esineiden valmistusmateriaalina käytetty kivilaji
  Selite piioksidi
  Lisätiedot Pii on raaka-aineena helposti työstettävää ja lohkeamiseltaan hyvin hallittavaa. Piitä ei ole löydettävissä Suomen geologisista muodostumista, joten se on aina tuontitavaraa joko esineiden tai raaka-aine kappaleiden muodossa. Piin yleisyys esihistoriallisessa esineaineistossa perustuu sen hyviin työstöominaisuuksiin. Piin kappaleita on käytetty myös tuluspiinä ja historiallisella ajalla tuliaseen lukkopiinä.

  Erikieliset vastineet

  flintenglanti (English)


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Arkeologia:pii. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:pii.)