Alkuperäiskansatutkimus:perinteinen tieto

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition tieto, joka perustuu jonkin alueen yhteisön tai yhteisöjen ylisukupolvisiin ja paikallisiin kokemuksiin maailmasta
Explanation Perinteinen tieto viittaa usein alkuperäiskansojen tavallisesti suullisesti periytyvään tietoon ja kulttuuriperinteisiin. Perinteinen tieto on alueellista ja voi käsittää erityyppistä tietoa esimerkiksi erilaisista luontoon liittyvistä ilmiöistä. Kyseessä voi olla paikallinen tieto kasveista ja eläimistä, metsästykseen ja kalastukseen liittyvistä asioista tai perinteisen lääketieteen menetelmistä. Perinteinen tieto liittyy usein myös toimeentuloon ja siihen konkreettisesti vaikuttaviin asioihin kuten navigointiin, jään paksuuteen, vuorovesien tai eläinten vaellusreittien ymmärtämiseen. Laajemmin perinteinen tieto voi käsitellä ilmastoa tai ekologiaa, jolloin puhutaan perinteisestä ekologisesta tiedosta. Perinteisellä tiedolla on usein myös henkisiä dimensioita, jolloin perinteisen tiedon jakamiseen yhteisön ulkopuolelle liittyy lukuisia eettisiä kysymyksiä.


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.3.2023: Alkuperäiskansatutkimus:perinteinen tieto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Alkuperäiskansatutkimus:perinteinen tieto.)