Alkuperäiskansatutkimus:alkuperäiskansaisuus

  Tieteen termipankista

  alkuperäiskansaisuus

  alkuperäiskansaisuus
  Määritelmä alkuperäiskansaan kuuluminen
  Selite Alkuperäiskansaisuus on etnisyyden tavoin poliittisesti ja sosiaalisesti määrittyvä kokemus ja diskurssi, joka rakentuu ja konkretisoituu poliittisissa ja sosiaalisissa käytännöissä sekä vallankäytössä. Käsite yhdistää erilaiset alkuperäiskansat eri puolilta maailmaa yhteisen verkoston alle. Se ilmentää alkuperäiskansoille tärkeitä yhteisiä ja ajankohtaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja poliittisia kysymyksiä.

  Erikieliset vastineet

  Indigeneityenglanti (English)(peoples)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 1.12.2023: Alkuperäiskansatutkimus:alkuperäiskansaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Alkuperäiskansatutkimus:alkuperäiskansaisuus.)