Ympäristötieteet:yhteiskäyttö

  Tieteen termipankista

  yhteiskäyttö

  yhteiskäyttö
  Määritelmä tilalla, tuotteella tai palvelulla on useampia käyttäjiä
  Selite Yhteiskäytöllä tarkoitetaan toimintoa, jossa tilalla, tuotteella tai palvelulla on useampia käyttäjiä. Usein käyttäjillä ei ole omistusoikeutta ja käytöstä maksetaan käytön mukaan, esimerkiksi yhteiskäyttöautosta maksetaan sovitulla tunti- tai päivähinnalla käytön mukaan. Yhteiskäyttö kattaa myös yhteisomistamisen, jossa käyttö voi tapahtua myös ilman maksua.


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Ympäristötieteet:yhteiskäyttö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:yhteiskäyttö.)