Ympäristötieteet:julkinen kiertotaloushankinta

  Tieteen termipankista

  julkinen kiertotaloushankinta

  julkinen kiertotaloushankinta (luo nimityssivu)
  Määritelmä julkisen sektorin hankinta, joka noudattaa kiertotalouden periaatteita
  Selite Julkisissa kiertotaloushankinnoissa huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö. Kiertotaloutta edistävillä hankintamenettelyillä ja -kriteereillä voidaan lisätä esimerkiksi tuotteiden haitattomuutta ja, materiaalien pitkäikäisyyttä, kierrätettävyyttä sekä uusiomateriaalien käyttöä. Kiertotaloushankintoja voidaan toteuttaa asettamalla kiertotaloutta tukevia hankintakriteerejä, hankkimalla tuotteen sijaan palveluja tai asettamalla kiertotaloustavoite hankinnan kohteeseen, esimerkiksi kierrätysmateriaalista valmistetut tekstiilit tai uusiokäytetyt tietokoneet. Laajimmillaan kiertotaloushankinnat tukevat alueellisten kiertotalousekosysteemien syntymistä.


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Ympäristötieteet:julkinen kiertotaloushankinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:julkinen kiertotaloushankinta.)