Ympäristötekniikka:raskasmetalli

  Tieteen termipankista

  raskasmetalli

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  raskasmetalli
  Määritelmä valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 liitteessä luetellut metallit ja puolimetallit
  Selite Raskasmetalleilla viitataan vaihtelevaan joukkoon alkuaineita, joiden tiheys, atomimassa tai atomiluku ylittää tietyn raja-arvon (raja-arvot vaihtelevat lähteestä riippuen) tai metalleihin, metalloideihin ja/tai niiden yhdisteisiin, jotka ovat yleisesti ottaen toksisia eliöille. Toksisuutta ei kuitenkaan voida määritellä esim. alkuaineiden tiheyden perusteella. Lisäksi alkuaineiden toksisuus riippuu myös niiden esiintymismuodosta. IUPAC ei ole hyväksynyt raskasmetalli-termiä osaksi kemiallisen terminologian kokoelmaansa (The IUPAC Compendium of Chemical Terminology).[1] Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostuksen yhteydessä raskasmetalleilla tarkoitetaan VnA 214/2007 liitteessä mainittuja metalleja ja puolimetalleja.

  Käytetyt lähteet

  Duffus, J. H., "Heavy metals" a meaningless term? (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry 2002, 74

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Ympäristötekniikka:raskasmetalli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötekniikka:raskasmetalli.)