Ympäristötekniikka:puhdistaminen

  Tieteen termipankista

  puhdistaminen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  puhdistaminen
  Määritelmä maaperän tai pohjaveden haitta-aineiden vähentämistä tai altistusreitin katkaisua YSL 527/2014 luvun 14 mukaisesti
  Selite Termi puhdistaminen esiintyy ympäristönsuojeluun liittyvässä lainsäädännössä ja ohjeissa. Se pitää sisällään pilaantuneen maaperän ja pohjaveden (pilaantunut alue) puhdistamisen siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaaran tai haitan poisto voi olla joko haitta-aineen poistamista, neutralontia, immobilisointia tai altistusreitin katkaisua. Puhdistaminen on aina riskiperusteista.


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Ympäristötekniikka:puhdistaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötekniikka:puhdistaminen.)