Ympäristötekniikka:pilaantuneiden maiden riskienhallinta

  Tieteen termipankista

  pilaantuneiden maiden riskinhallinta

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  pilaantuneiden maiden riskinhallinta (suositeltu)
  pilaantuneiden maiden riskienhallinta (suositeltu)
  Määritelmä toiminta, joka kattaa riskejä koskevan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin, riskinarvioinnin sekä toimet haittojen ja riskien estämiseksi tai vähentämiseksi
  Selite Riskienhallinta on laaja kokonaisuus, jossa tulee huomioida haitta-aineen liikkuvuus matriisissa, tunnistaa mahdolliset altistujat ja altistusreitit. Riskienhallintaan liittyy myös kunnostustarpeen arviointi ja sosiaaliset ulottuvuudet, kuten viestintä.

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Ympäristötekniikka:pilaantuneiden maiden riskienhallinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötekniikka:pilaantuneiden maiden riskienhallinta.)