Ympäristötekniikka:massanvaihto

  Tieteen termipankista

  massanvaihto

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  massanvaihto
  Määritelmä pilaantuneen maa-aineksen korvaaminen maa-aineksella, jonka haitta-ainepitoisuudet alle kynnysarvojen, ja pilaantuneen maa-aineksen kuljettaminen hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen
  Selite Massanvaihto ei aina johdu pilaantuneisuudesta tai riskinhallinnasta, vaan myös kohteen maa-aineksen soveltuvuudesta rakentamiseen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  https://maaperakuntoon.fi/puhdistusmenetelmia

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Ympäristötekniikka:massanvaihto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötekniikka:massanvaihto.)