Ympäristötekniikka:kunnostaminen

  Tieteen termipankista

  kunnostaminen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kunnostaminen
  Määritelmä maaperän tai pohjaveden haitta-aineiden vähentämistä tai altistusreitin katkaisua YSL 527/2014 luvun 14 mukaisesti
  Selite

  Kunnostaminen on puhekielinen termi, joka tarkoittaa YSL 527/2014 mukaista maaperän tai pohjaveden puhdistusta. Kunnostamisessa, samoin kuin puhdistamisessa, tavoitteena on vähentää haitta-aineen vaikutusta ympäristölle ja terveydelle esimerkiksi poistamalla, neutraloimalla tai immobilisoimalla haitta-aine tai katkaisemalla sen altistusreitti. Ympäristötekninen kunnostaminen tapahtuu riskiperusteisesti.

  Kunnostamisella tarkoitetaan rakentamisen yhteydessä toisinaan myös haitta-ainepitoisen massan poistoa rakentamisen vuoksi. Tällöin kyse ei ole ympäristöteknisestä kunnostuksesta, eikä massojen poisto ole riskiperusteista.


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Ympäristötekniikka:kunnostaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötekniikka:kunnostaminen.)