Ympäristötekniikka:fysikaalinen kunnostaminen

  Tieteen termipankista

  fysikaalinen kunnostaminen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  fysikaalinen kunnostaminen
  Määritelmä haitallisen aineiden aiheuttamien riskien vähentäminen maaperän komponenttien fyysiseen olomuotoon vaikuttamalla
  Selite Fysikaaliset menetelmät eroavat biologisista ja kemiallisista menetelmistä sikäli, ettei maahan lisätä apuaineita. Fysikaalisia käsittelyjä ovat esimerkiksi huokosilmakäsittely, pohjaveden pumppaus, termiset menetelmät, stabilointi & kiinteytys, eristäminen, peittäminen. Fysikaaliset menetelmät perustuvat haitta-aineiden hajoamiseen, kulkeutumisen heikentymiseen tai siirtämiseen fysikaalisten prosessien avulla.

  Käytetyt lähteet

  https://maaperakuntoon.fi/fysikaalinen-puhdistaminen

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Ympäristötekniikka:fysikaalinen kunnostaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötekniikka:fysikaalinen kunnostaminen.)