Uskontotiede:uusateismi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

uusateismi

uusateismi
Definition 2000-luvulla syntynyt ateistiliike, jota luonnehtii agressiivinen uskontokritiikki ja tieteen puolesta puhuminen.
Definition (sv) En ateiströrelse som karakteriseras av aggressive religionskritik och förespråkande av vetenskap.
Explanation

Termi ”uusateisti” syntyi kuvaamaan 2000-luvun puolivälissä useita uskontoa vastustaneita bestseller-kirjailijoita, kuten Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens ja Daniel Dennett. Mainittuun nelikkoon on lehdistössä viitattu ”ateismin neljänä ratsastajana” Raamatun ilmestyskirjaan viitaten. Uusateismi-termin keksijänä pidetään toimittaja Gary Wolfia, joka käytti nimitystä Wired-lehteen kirjoittamassa artikkelissaan vuonna 2006.

Uusateisteja luonnehtii agressiivinen uskontokritiikki, joka on kohdistunut usein erityisesti islamiin ja osa uusateisteista on pitänyt islamia ”militanttina” uskontona. Toinen painotus on ollut tieteen ja järjen merkityksen korostaminen yhteiskunnan hallinnassa. Monet tutkijat ovat argumentoineet, että uusateismin ainoa ”uusi” asia on viestin kiireellinen ja ”evankelisoiva” sävy. Uusateistinen uskontokritiikki ulottuu myös maltilliseen uskonnollisuuteen, jota pidetään usein äärimmäisiä uskonnollisuuden muotoja suojaavana julkisivuna. Uusateismia on myös kuvattu hyvin moderniksi ilmiöksi siinä mielessä, että se hylkää sekä esimodernit uskonnollisuuden muodot, että jälkimoderneiksi luonnehditut yhteiskuntatieteet ja filosofiat.

Uusateisteja on kritisoitu yksinkertaistavasta uskontokäsityksestä, jossa nojaudutaan ääriesimerkkeihin ja uskonnollisten tekstien kirjaimelliseen tulkintaan, jossa erilaiset tulkintaperinteet sivuutetaan. Heidän islamin käsittelyään on myös kutsuttu islamofobiseksi.
Explanation (sv)

Nyateism syftar på en ateistisk rörelse som fick sin början under 00-talet med en serie antireligiösa bästsäljare av författare som Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, och Daniel Dennett; denna kvartett kallas ofta ateismen “fyra ryttare”. Begreppet nyateism sägs ofta ha myntats av journalisten Gary Wolf som använde det i en artikel för Wired år 2006.

Rörelsen karakteriseras av en aggressiv form av religionskritik, speciellt av islam, som har kallats “militant”, och förespråkande av vetenskap och förnuft som de rätta grunderna för samhällsstyre. Många forskare har påpekat att det enda nya i nyateismen är angelägenheten i deras budskap och deras ateistiska ”missionerande”. Nyateismen är även kritisk mot liberal och moderat religiositet, som anses agera täckmantel för mera extrema varianter. Rörelsen har beskrivits som specifikt modern, eftersom den förkastar förmodern religion och postmodern samhällsvetenskap och filosofi.

Nyateistiska verk har kritiserats av forskare som menar att deras syn på religion är simplistisk och baserad på extrema varianter och bokstavlig tolkning av heliga skrifter, och saknar förståelse för tolkningstraditioner. Deras syn på islam har även kallats islamofobisk.
Additional Information

Kirjoittaja: Robin Isomaa


Kirjallisuus:

Sillfors, Mikko. 2017. Jumalattomuus ja hyvä elämä: ateistinen henkisyys vaihtoehtona monoteistiselle uskonnolle 2000-luvun länsimaissa. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Taira, Teemu. 2014. Väärin uskottu? Ateismin uusi näkyvyys.

Tomlins, Steven & Bullivant, Spencer C. 2016. The Atheist Bus Campaign. Leiden: Brill.
Additional Information (sv) Författare: Robin Isomaa

Equivalents

nyateismruotsi

Related Concepts

Sources

Amarasingam2010, Kettell2013, LeDrew2013, Wolf2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.10.2021: Uskontotiede:uusateismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:uusateismi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →