Uskontotiede:uskontotiede

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

uskontotiede

uskontotiede
Definition humanistis-yhteiskuntatieteellinen tieteenala, joka tutkii uskontoa maailmanlaajuisesti ilmenevänä inhimillisen kulttuurin tuotteena.
Explanation

Uskontotiede on empiirinen ja ei-normatiivinen tieteenala, joka tutkii ihmisten katsomuksia ja henkisiä perinteitä osana kulttuuria ja yhteiskuntaa niin menneisyydessä kuin nykypäivänäkin. Uskontotieteellisessä tutkimuksessa hyödynnetään esimerkiksi antropologian, historian, kulttuurintutkimuksen, psykologian sekä sosiologian lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen kohteina voivat olla esimerkiksi uskonnolliset kokemukset, käytänteet, opit ja instituutiot tai ajankohtaiset yhteiskunnalliset ja eettiset kysymykset. Tutkimusmenetelmät voivat olla sekä laadullisia että määrällisiä. Kokeellista tutkimusta tehdään etenkin kognitiivisessa uskonnontutkimuksessa.

Uskontotiede on erikoistunut tutkimaan maailman erilaisia uskontoperinteitä ennen ja nyt riippumatta siitä, ovatko ne vakiintuneita ja institutionaalisia uskontoja tai kansanomaisia, tapakulttuuriin perustuvia uskonnollisuuden muotoja. Uskontotieteen tutkimuskohteisiin kuuluvat myös ateismi ja uskonnottomuus sekä erilaiset ideologiset suuntaukset ja uskonnonkaltaiset ilmiöt. Uskontotiede on kiinnostunut uskonnosta yleisinhimillisenä ilmiönä ja pyrkii luomaan ymmärrystä uskonnollisuuden moninaisista ilmenemismuodoista sekä niiden yhtäläisyyksistä ja eroavuuksista. Uskontotieteessä myös uskonnon käsite sekä sen käyttö tutkimuksellisena työkaluna ja osana yhteiskunnallisia keskusteluita on tärkeä tutkimuksen kohde. Käsitteen kriittisen tarkastelun avulla pyritään arvioimaan missä määrin se soveltuu vieraiden kulttuurien ja yhteiskuntien analysointiin ja millaisin perustein uskontoa voidaan paikantaa eri yhteyksissä.
Additional Information

Kirjoittaja: Alexandra Bergholm


Kirjallisuutta:

Anttonen, Veikko 2012. Uskontotieteen maastot ja kartat. Tietolipas 232. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Fingerroos, Outi, Opas, Minna & Teemu Taira (toim.) 2019 [2004]. Uskonnon paikka: Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista. Tietolipas 205. 3. painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Pesonen, Heikki & Sakaranaho, Tuula (toim.) 2018. Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus.References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Uskontotiede:uskontotiede. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:uskontotiede.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →