Uskontotiede:uskonnollinen väkivalta

  From Tieteen termipankki

  uskonnollinen väkivalta

  uskonnollinen väkivalta
  Definition henkistä, fyysistä tai rakenteellista väkivaltaa, joka perustellaan uskonnolla, uskonnollisilla normeilla tai uskonnolliseen liikkeeseen kuulumisella
  Explanation Uskonnollinen väkivalta sisältää voimankäyttöä, joka vahingoittaa väkivallan kohdetta. Uskonnollisen väkivallan seuraukset voivat vaihdella pienehköstä haitasta suurten ihmisjoukkojen kuolemaan. Väkivaltaa voi esiintyä ensinnäkin uskontojen välillä eli kohdistuu joihinkin muihin ihmisiin tai tahoihin kuin omaan uskonnolliseen ryhmään. Vihollinen edustaa tällöin toista uskontoa tai uskonnollista liikettä, vääräuskoista. Vihollinen voi olla myös uskontoihin kuulumaton tai uskonnollisesti epämääräinen kohde. Toiseksi väkivalta voi ilmetä uskonnollisten yhteisöjen sisällä ja se kohdistuu yhteisön omiin jäseniin. Tätä väkivaltaa voi kutsua hengelliseksi väkivallaksi, joka on henkistä tai fyysistä väkivaltaa, joka vahingoittaa ihmisen oikeuksia ja vähentää hänen mahdollisuuttaan määritellä omaa toimijuuttaan, hengellisyyttään ja tulevaisuuttaan. Kolmantena uskonnollisesti motivoitunut väkivalta voi ilmetä väkivaltana uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä kohtaan. Uskonnollisiin liikkeisiin ja heidän jäseniin kohdistuvan väkivallan osalta keskeisiä ovat valtiolliset toimijat, vainoavat ja harjoittavat väkivaltaa vääriksi tai ongelmallisiksi koettuja uskonnollisia ryhmittymiä kohtaan. Uskonnolliset liikkeet voivat olla uhkatekijä erityisesti autoritaaristen valtioiden näkökulmasta.
  Additional Information

  Kirjoittaja: Aini Linjakumpu


  Kirjallisuutta:

  Eller, Jack David 2006. Violence and Culture. A Cross-Cultural and Interdisciplinary Approach. Belmont: Thomson Wadsworth.

  Galtung, Johan 1969. Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research 6 (3), 167–191.

  Huntington, Samuel 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.

  Hurtig, Johanna 2013. Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Tampere: Vastapaino.

  Juergensmeyer, Mark & Margo Kitts (toim.) 2011. Princeton Readings in Religion and Violence. Princeton: Princeton University Press.

  Lewis, James. R (toim.) 2011. Violence and New Religious Movements. New York: Oxford University Press.

  Linjakumpu, Aini 2012. Haavoittunut yhteisö. Hoitokokoukset vanhoillislestadiolaisuudessa. Tampere: Vastapaino.

  Linjakumpu, Aini 2015. Uskonnon varjot. Hengellinen väkivalta kristillisissä yhteisöissä. Tampere: Vastapaino.


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.9.2023: Uskontotiede:uskonnollinen väkivalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:uskonnollinen väkivalta.)