Uskontotiede:panteismi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

panteismi

panteismi
Definition käsitys, jonka mukaan jumaluus tai muu persoonaton voima tai luonnonlaki vaikuttaa kaikkialla maailmankaikkeudessa (kreikan kielen pan ’kaikki’ ja theos ’jumala’).
Explanation

Panteismi on monitahoinen käsite, jonka merkityssisältö voi saada erilaisia painotuksia tulkintatraditiosta riippuen. Yleisesti ottaen panteismiin lukeutuvat näkemykset, joiden mukaan jumaluus ja maailmankaikkeus ovat yhtä, eikä jumaluudella ole mitään persoonallista tai transsendenttia ulottuvuutta. Rinnakkaiskäsite panenteismi viittaa teologiseen ja filosofiseen näkemykseen, jonka mukaan maailmankaikkeus on osa Jumalan olemusta, mutta ei edusta sitä kokonaisuudessaan.

Panteistinen todellisuuskäsitys on luonteeltaan monistinen, eli se perustuu ajatukselle kaiken olevaisen ykseydestä. Maailman uskontoperinteissä panteistisia näkemyksiä esiintyy muun muassa hindulaisen advaita vedanta -koulukunnan filosofiassa, mahayana-buddhalaisuudessa, kabbalistisessa juutalaisuudessa sekä suufimystiikassa. Sekä panteismi että panenteismi ovat olleet keskeinen osa myös länsimaisen filosofisen ajattelun traditiota antiikista lähtien.

Panteismin käsite itsessään on verrattain uusi. Se esiintyy adjektiivina ensimmäisen kerran irlantilaisen deistin John Tolandin tekstissä Socinianism Truly Stated (1705) sekä muodossa ’panteismi’ muutama vuosi myöhemmin ranskalaisen Jacques de la Fayen teoksessa Defensio religionis (1709), joka oli 251-sivuinen kritiikki Tolandin panteistisia näkemyksiä vastaan.
Additional Information

Kirjoittaja: Alexandra Bergholm


Kirjallisuutta:

Grula, John W. 2008. “Pantheism reconstructed: Ecotheology as a successor to the Judeo-Christian, Enlightenment, and Postmodernist paradigms”, Zygon 43 (1), 159–180.

Levine, Michael P. 2002. Pantheism: A Non-Theistic Concept of Deity. Taylor and Francis Group. https://doi.org/10.4324/9780203014776.

Mander, William, "Pantheism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/pantheism/. (katsottu 21.12.2021).

Tanzella-Nitti, Guiseppe, “Pantheism”, INTERS – Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science, G. Tanzella-Nitti, I. Colagé and A. Strumia (eds.), www.inters.org, DOI: 10.17421/2037-2329-2002-GT-6. (katsottu 21.12.2021).References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Uskontotiede:panteismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:panteismi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →