Uskontotiede:organisation

From Tieteen termipankki

organisaatio

organisaatio
Definition det systematiska ordnandet av samverkan mellan olika delar i en större religionsrelaterad sammanslutning och/eller samordnandet av olika religionsrelaterade uppgifter och roller bland en grupp individer
Explanation Den religionsvetenskapliga forskningen om religiösa organisationer är både långvarig och omfattande. Till den tidigare forskningens huvudsakliga fokusområden hör 1) identifierandet och kategoriserandet av olika typer av religiösa organisationsformer, 2) identifierandet av grundläggande skillnader och likheter mellan religiösa organisationer och övriga typer av samhälleliga och kulturella organisationer (t.ex. vad gäller organisationers struktur, geografiska spridning, ekonomiska dimensioner) samt 3) de sätt på vilka religiösa organisationer ställs inför liknande utmaningar som övriga samhälleliga organisationer. Under merparten av 1900-talet koncentrerade sig forskningen på området särskilt på den tilltagande och mer övergripande byråkratiseringens och professionaliseringens inverkan på traditionella, etablerade religiösa samfunds organisationsformer. Sedan början av 1980-talet har forskningens fokus alltmer förskjutits till de nya och mer affärsbolagsinspirerade organisationsformer som alltmer kommit att känneteckna både den frikyrkliga och nyandliga/religiösa sfären. Mycket av den aktuella forskningen på området har även uppmärksammat den tilltagande digitaliseringens inverkan på olika typer av religiösa organisationers verksamhetsformer och praxis.
Additional Information

Skribent: Marcus Moberg


Litteratur:

Beckford, James A. 1985. “Religious Organizations.” The Sacred in a Secular Age, ed. P. E. Hammond, 125–38. The Hague: Mouton.

Chaves, Mark 1993. “Denominations as Dual Structures: An Organizational Analysis.” Sociology of Religion, 54 (2), 147–69.

Moberg, Marcus 2020. “Studying Change in Religious Organizations: A Discourse-Centered Framework.” Method & Theory in the Study of Religion 32 (2), 89–114.

Tracey, Paul, Phillips, Nelson & Lounsbury, Michael (eds.) 2014. Religion and Organization Theory. Research in the Sociology of Organizations vol. 41. Emerald Publishing Group.

Equivalents

organisationruotsiReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 12.8.2022: Uskontotiede:organisation. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:organisation.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →