Uskontotiede:mening och meningsskapande

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition betydelse, innebörd eller syfte, på en mera abstrakt nivå något som är centralt för människan. Meningsskapande innefattar bland annat människans önskan att förstå sig själv och världen, hitta stöd för sina värderingar och känna gemenskap med andra – både konkreta och transcendenta andra.
Explanation

Mening och meningsskapande intresserar många discipliner. Inom studiet av religion ligger fokus ofta på det som kan beskrivas som existentiellt eller religiöst meningsskapande. Det här kan beröra frågor om människans och världens natur, om värderingar och normer, om meningen med livet och döden, om guds existens och verklighetens väsen. Religiösa traditioner kan uppfattas som meningsskapande system, men existentiell mening hittas av många också utanför religiösa traditioner och gemenskaper. Forskningen har bland annat visat på hur olika former av populärkultur, vardagsaktiviteter och fandom kan erbjuda mening för dagens människor.

Forskare har presenterat olika modeller för meningsskapande. Meningsskapande kan förstås som något som sker på flera nivåer. Det kan dels ske på en global nivå och relatera till en persons allmänna orienteringssystem, dels på en situationsbunden nivå där den globala meningen knyts till en viss kontext. Enligt en annan indelning uppfattas meningsskapande ske på fyra nivåer. På en grundnivå kan det handla om att namnge saker och händelser. På en andra nivå om att tolka mer komplexa beteenden och vårt sociala sammanhang. På en tredje nivå om vem vi är och vad som är meningen med våra liv. På en fjärde nivå om något abstrakt och filosofiskt som berör det mest angelägna i livet och metafysiska frågor.
Additional Information

Skribent: Sofia Sjö


Literature:

Blom, Minja 2021. Fanius muutti elämäni: Myytit ja yhteisölliset fanirituaalit televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja True Blood ja Vampyyripäiväkirjat faniudessa. Helsinki: Helsinki University.

Certrez, Önver 2005. Meaning-Making Variations in Acculturation and Ritualization: A multi-generational study of Suroyo migrants in Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Murphy, James 2017. Beyond “Religion” and “Spirituality”: Extending a “Meaning Systems” Approach to Explore Lived Religion. Archive for the Psychology of Religion 39, 1–26.

Nikolajeva, Maria 2010. Literacy, competence and meaning‐making: a human sciences approach. Cambridge Journal of Education 40 (2), 145–159.

Sjö, Sofia 2019. Afterlife, Death Rituals, and (Male) Meaning-Making: Life, Death and Beyond in Three Scandinavian Comedies. POPULÄR –Nordic Journal for Popular Culture Research 1 (1), 3–16.

Taves, Ann, Asprem, Egil & Ihm, Elliot 2018. Psychology, Meaning Making, and the Study of Worldviews: Beyond Religion and Non-Religion. Psychology of Religion and Spirituality 10 (3), 207–217.

Sources

Axelson2008, Park2010, Park2011, VanderLans1987

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.3.2023: Uskontotiede:mening och meningsskapande. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:mening och meningsskapande.)