Uskontotiede:marknadisering

  Tieteen termipankista

  markkinaistuminen

  markkinaistuminen
  Määritelmä de processer genom vilka privatsektor- och marknadsekonomicentrerade värderingar och imperativ gradvis sprids och befästs inom samhälleliga organisationella och institutionella sfärer som traditionellt förlagts utanför den ekonomiska sfären
  Selite Den religionsvetenskapliga forskningen om marknadiseringsprocessers inverkan på samtida religion och religiöst liv har särskilt motiverats av nyliberalismens och den s.k. nya offentliga förvaltningens spridning sedan början av 1980-talet. Forskningsområdet är fortfarande relativt nytt och strävar överlag till att betrakta utvecklingen av samtida religiöst liv och praxis i ljuset av bredare socioekonomiska förändringsprocesser. Det religiösa fältets gradvisa marknadisering har därför hittills huvudsakligen utforskats på samhällelig makro- och institutionell meso-nivå. Merparten av den tidigare forskningen på området har fokuserat på 1) skapandet av nya kontraktbaserade samarbetsformer mellan stater, myndigheter och religiösa organisationer och 2) olika religiösa samfunds och organisationers egna upptaganden av marknadscentrerade värderingar och organisations- och verksamhetsformer (t.ex. ”kundorientering”, ”branding”, ”reklamföring, ”kostnadseffektivitet” och ”flexibilitet”).
  Lisätiedot

  Skribent: Marcus Moberg


  Litteratur:

  Gauthier, François 2020. Religion, Modernity, Globalisation: Nation-State to Market. Oxon: Routledge.

  Gauthier, François & Martikainen, Tuomas (eds.) 2020. The Marketization of Religion. Oxon: Routledge.

  Martikainen, Tuomas & Gauthier, François (eds.) 2013. Religion in the Neoliberal Age: Political Economy and Modes of Governance. Farnham: Ashgate.

  Moberg, Marcus 2017. Church, Market, and Media: A Discursive Approach to Institutional Religious Change. London: Bloomsbury Academic.

  Erikieliset vastineet

  marknadiseringruotsi (svenska)


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Uskontotiede:marknadisering. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:marknadisering.)