Uskontotiede:kriittinen lähestymistapa uskontoon

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kriittinen lähestymistapa uskontoon

kriittinen lähestymistapa uskontoon
Definition lähestymistapa, joka tarkastelee uskontoa osana valta- ja alistussuhteita pyrkien emansipatorisuuteen eli vapauttamaan ihmiset alistavista suhteista ja rakenteista.
Explanation

Kriittinen lähestymistapa on yksi kolmesta tiedonintressistä, jossa muut ovat selittävän lähestymistavan tekninen ja ymmärtävän lähestymistavan hermeneuttinen tiedonintressi. Käytännössä kriittinen lähestymistapa tarkoittaa ainakin kolmea eri asiaa: 1) uskontokritiikkiä, jossa uskontoa arvostellaan ja arvioidaan joko tietoväittämien paikkansapitävyyden tai toimintatapojen moraalisen arvon mukaan. Tämä on uskontotieteellisessä tutkimuksessa harvinaista; 2) uskonnontutkimusta, jonka tarkoituksena on tutkimuksellisin keinoin tukea tärkeiksi koettuja arvoja edistäviä uskonnon muotoja. Tällöin tutkimus pyrkii paljastamaan uskontojen valta- ja alistussuhteita ja tukemaan esimerkiksi vapautta ja tasa-arvoa kasvattavia elämäntapoja; 3) uskontoa koskevien käsitysten historiallistamista ja problematisointia. Tällöin kritiikki tarkoittaa pikemminkin käännettä kuin arvostelua. Näin tutkimus pyrkii osoittamaan, että asiat voisivat olla toisin, ottamatta suoraan kantaa siihen, miten asioiden tulisi olla.

Kaikkia kolmea yhdistää ajatus siitä, että tutkimus tekee valtasuhteet näkyväksi ja mahdollistaa maailman muuttamisen tieteellisten pelisääntöjen puitteissa. Koska kriittisyys ymmärretään eri tavoin, tutkimustavat ja -kysymykset kuitenkin poikkeavat toisistaan huomattavasti.
Additional Information

Kirjoittaja: Teemu Taira


Kirjallisuutta:

Engler, Steven 2016. Why Be Critical? Introducing a Symposium on Capitalizing Religion. Religion 46 (3), 412–419.

Ketola, Kimmo, Pesonen, Heikki, Sakaranaho, Tuula & Sjöblom, Tom 2003. Uskontojen tutkimus – historiaa, kysymyksiä, lähestymistapoja. Teoksessa Katja Hyry & Juha Pentikäinen (toim.) Uskonnot maailmassa. Helsinki: WSOY, 9–31.

McCutcheon, Russell T. 2018. Fabricating Religion: Fanfare for the Common E.G. Berlin: De Gruyter.

Taira, Teemu 2015. Pehmeitä kumouksia. Uskonto, media, nykyaika. Turku: Eetos.References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Uskontotiede:kriittinen lähestymistapa uskontoon. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:kriittinen lähestymistapa uskontoon.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →