Uskontotiede:fetisismi

  Tieteen termipankista

  fetisismi

  fetisismi
  Määritelmä

  1) varhaisen uskonnontutkimuksen määrittelemä uskonnon alkeismuoto, jonka ominaispiirteenä pidettiin inhimillisten tai jumalallisten ominaisuuksien antamista esineille tai eläimille, 2) modernin

  kulttuurin piirissä esitettävä kritiikki tai syytös, jossa sen kohteen väitetään sekoittavan keskenään toiminnallisen subjektin ja materiaalisen objektin ominaisuudet.
  Selite

  Löytöretkiajan eurooppalaisissa kuvauksissa Länsi-Afrikan rannikkoseutujen asukkaiden uskontoelämän keskeisenä piirteenä pidettiin esineiden, luonnonpaikkojen tai eläinten palvontaa. Kirjoittajat käyttivät palvonnan kohteista yleisnimeä fetissi, joka tuli portugalin taikakalua taitaikuutta tarkoittavasta sanasta feitiço. Euroopassa uskonnon historiasta kiinnostuneet filosofit vertailivat näitä kuvauksia muualta Euroopan ulkopuolelta kerättyihin selontekoihin sekä historiallisiin lähdeaineistoihin ja loivat 1700-luvun aikana tämän pohjalta teorian fetisismistäihmiskunnan ensimmäisenä uskonnon muotona.

  Myöhemmät tutkijat osoittivat, että vanhat kuvaukset Euroopan ulkopuolisten kansojen uskonnoista, joiden varaan fetisismin käsite oli rakennettu, olivat monilta osin virheellisiä ja tarkoitushakuisia. Käsitteen käytöstä uskontojen tieteellisessä luokittelussa luovuttiin 1900-luvulle tultaessa. Fetissin käsite on sittemmin lainautunut takaisin Länsi-Afrikkaan, jossa sitä käytetään yleisnimenä monentyyppisille rituaaliesineille.

  Länsimaissa fetisismi irtaantui jo varhain sen alkuperäisestä uskonnollisesta merkityksestä ja sitä on käytetty kriittisenä käsitteenä monilla eri tieteenaloilla (esim. hyödykefetisismi marxilaisessa yhteiskunta- ja talousteoriassa tai seksuaalinen fetisismi psykiatriassa ja psykologiassa).
  Lisätiedot

  Kirjoittaja: Timo Kallinen


  Kirjallisuutta:

  Apter, Emily & William Pietz (toim.) 1993. Fetishism as Cultural Discourse. Ithaca: Cornell University Press.

  Morris, Rosalind C. & Daniel H. Leonard 2017. The Returns of Fetishism: Charles de Brosses and the Afterlives of an Idea. With a new translation of On the Worship of Fetish Gods. Chicago: The University of Chicago Press.

  Käytetyt lähteet

  Iacono2016, Keane2007, Pietz1987

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.5.2024: Uskontotiede:fetisismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:fetisismi.)