Uskontotiede:eletty uskonto

  From Tieteen termipankki

  eletty uskonto

  eletty uskonto
  Definition uskonnon erilaiset ilmenemismuodot yksilön toiminnassa, kokemuksissa ja ajattelussa
  Explanation

  Eletyn uskonnon käsite on vakiintunut osaksi uskontotieteen sanastoa 1990- ja 2000-luvulla yhdysvaltalaisten uskontososiologien ja -historioitsijoiden toimesta. Käsitteellä viitataan siihen, millaisia konkreettisia muotoja ja merkityksiä uskonto saa yksilön tai ihmisryhmän elämässä (vrt. kansanomainen uskonto). Se liittyy tutkimuskeskusteluun, joka korostaa mikrotason empiirisen tutkimuksen ja etnografisten menetelmien merkitystä uskonnontutkimuksessa. Keskustelu on yksi juonne uskontotieteen kentällä vaikuttavassa kriittisessä projektissa, joka on purkanut aiempien tutkimuskäsitteiden ja -menetelmien sisältämiä, historiallisesti rakentuneita ennakko-oletuksia ja arvotuksia. Tässä tapauksessa kritiikki on kohdistunut erityisesti siihen, että yksilön uskonnon on saatettu lähtökohtaisesti ajatella noudattelevan yhteisön opetuksia sellaisenaan. Jos näin ei ole ollut, se on tuomittu jollain tavalla virheelliseksi versioksi yhteisön virallisesta opetuksesta.

  Eletyn uskonnon tutkimuksessa ajatellaan, että yksilöiden ja ihmisryhmien tutkimuksessa tulisi lähteä liikkeelle todellisten ihmisten toiminnasta, kokemuksista ja näkemyksistä, ja tarpeen vaatiessa kyseenalaistaa ko. yhteisöön tai uskontoperinteeseen liittyvät yleistykset. Usein tutkimuksessa painottuvat uskonnon käytännölliset, materiaaliset ja eettiset ulottuvuudet, erilaiset valtasuhteet sekä uskonnollisten ja ei-uskonnollisten elämänalueiden limittäisyys.
  Additional Information

  Kirjoittaja: Helena Kupari


  Kirjallisuutta:

  Ammerman, Nancy T. 2016. “Lived Religion as an Emerging Field: An Assessment of Its Contours and Frontiers.” Nordic Journal of Religion and Society 29 (2), 83–99.

  Ammerman, Nancy T. (toim.) 2007. Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives. New York: Oxford University Press.

  Hall, David D. (toim.) 1997. Lived Religion in America: Toward a History of Practice. Princeton: Princeton University Press.

  McGuire, Meredith B. 2008. Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life. Oxford: Oxford University Press.

  Knibbe, Kim & Kupari, Helena 2020. “Theorizing Lived Religion: Introduction.” Journal of Contemporary Religion 35 (2), 157–176.

  Kupari, Helena 2020. ”Eletty uskonto.” Teoksessa Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia, toimittaneet Heikki Pesonen & Tuula Sakaranaho, 176–183. Helsinki: Gaudeamus.

  Orsi, Robert A. 2010. The Madonna of 115th Street: Faith and Community in Italian Harlem, 1880–1950. 3. painos. New Haven: Yale University Press.

  Vuola, Elina (toim.) 2020. Eletty uskonto: Arjen uskonnollisuudesta ja sen tutkimuksesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

  Sources

  Ammerman2016, Knibbe&Kupari2020, McGuire2008

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 8.6.2023: Uskontotiede:eletty uskonto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:eletty uskonto.)