Tiedeneuvonta:tiedon hyödyntäminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tiedon hyödyntäminen

tiedon hyödyntäminen (luo nimityssivu)
Definition tiedon vastaanottamisen, omaksumisen ja käytännön soveltamisen prosessi, jossa muodostuu uutta tietoon pohjautuvaa ymmärrystä ja/tai toimintaa
Explanation

Tiedon hyödyntäminen voi tapahtua monilla tavoin. Usein hyödyntäminen jaetaan instrumentaaliseen, käsitteelliseen ja symboliseen lajiin.

Instrumentaalinen tiedon hyödyntäminen kuvaa tilannetta, jossa tietoa käytetään suoraan jonkin päätöksen tekemiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päätöksenteon yhteydessä tutkimustiedon käyttämistä politiikan yleisten linjojen tai julkisten palvelujen järjestämisen tapojen muodostamisessa.

Käsitteellinen hyödyntäminen taas viittaa tilanteeseen, jossa tietoa otetaan vastaan, prosessoidaan ja omaksutaan siten, että tieto muuttaa käsityksiä, asenteita tai osaamista. Päätöksenteon yhteydessä tämä tarkoittaa esimerkiksi uusien näkökulmien ja huomioon otettavien seikkojen nousemista osaksi lainvalmistelua tai poliittista diskurssia.

Symbolista hyödyntämistä kuvaa tilanne, jossa tietoa käytetään ainoastaan tukemaan jotain olemassa olevaa näkökantaa tai kumoamaan vastaavasti toinen näkökanta. Päätöksenteossa symbolista hyödyntämistä tapahtuu, jos tutkimustuloksia tulkitaan ja otetaan omien argumenttien tueksi valikoivasti. Tällöin tiedon sisällöllä ei niinkään ole merkitystä vaan sen poliittisella ja strategisella arvolla.
Additional Information

Kun tiedon hyödyntämistä tarkastellaan laajemmin, on ilmeistä etteivät hyödyntämisen muodot ole toisiaan poissulkevia eikä hyödyntäminen keskity ainoastaan yhteen kolmesta muodosta. Samaa tietoa voidaan myös hyödyntää toistuvasti ja eri tavoin.

Päätöksenteon kontekstissa tutkimustieto enemmänkin tukee toimintaa kuin suoraan ohjaa sitä. Tiedon hyödyntäminen on tällöin eräänlainen yhdistelmä käsitteellistä ja instrumentaalista hyödyntämistä: tietoa omaksutaan ja sovelletaan käytäntöön mutta tiedon sovellus ei välttämättä seuraa suoraan tiedon alkuperäisistä sisällöistä.

Hyödyntämisen kannalta onkin keskeistä ymmärtää, ettei sen muotoon voida loputtomasti vaikuttaa tiedon tuottajien ja välittäjien puolelta. Tietoa hyödyntävien tahojen aiempi ymmärrys, motivaatiot ja asema vaikuttavat hyödyntämisen saamiin muotoihin.

Equivalents

knowledge utilization (luo nimityssivu)englanti

Sources

NutleyWalter&Davies2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 13.5.2021: Tiedeneuvonta:tiedon hyödyntäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:tiedon hyödyntäminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →