Tiedeneuvonta:riippumaton tiedeneuvonta

  Tieteen termipankista

  riippumaton tiedeneuvonta

  riippumaton tiedeneuvonta (luo nimityssivu)
  Määritelmä ilman poliittista ohjailua toteutettavaa tieteen tukea päätöksenteolle
  Selite Tiedeneuvonnassa riippumattomuudella viitataan sekä organisatorisiin että yksilöllisiin suhteisiin, joiden puitteissa tiedeneuvonta voi tapahtua ilman ulkoista poliittista ohjailua. Tällöin tiedeneuvonantajat voidaan valita vapaasti ja neuvojen sisällöt voidaan muotoilla ja välittää tiedeneuvonantajien ja tiedeneuvonnan organisaatioiden parhaaksi katsomalla tavalla. Yleisenä hyvänä käytäntönä pidetään, että tiedeneuvonnan eri tahot ilmaisevat avoimesti intressinsä ja taloudelliset sidonnaisuutensa. Tällöin riippumattomuus on helpompi huomioida läpi tiedeneuvonnan prosessin.

  Erikieliset vastineet

  independent science advice (luo nimityssivu)englanti (English)

  Käytetyt lähteet

  GovernmentOfficeForScience2010, ScientificAdviceMechanism2019

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:riippumaton tiedeneuvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:riippumaton tiedeneuvonta.)