Tiedeneuvonta:post-normaali tiede

  Tieteen termipankista

  postnormaali tiede

  postnormaali tiede (luo nimityssivu)
  Määritelmä lähestymistapa tieteen hyödyntämiseen kompleksisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa
  Selite

  Postnormaali tiede kuvaa yhteiskunnallisia olosuhteita, jossa tutkimustietoon liittyy monia epävarmuuksia ja aukkoja, päätöksenteon arvopohjasta on kiistaa, päätösten seuraukset ovat mittavia ja päätöksenteolla on kiire. Tällöin tutkimustieto ei voi tarjota päätöksenteon perustaksi koko ilmiötä kattavia faktoja, vaan sen tukemiseen joukon erilaisia tutkimustietoon perustuvia näkökulmia. Tavoitteena on tutkimustiedon hyödyntäminen epävarmuuksien ja riskien hallintaan, ei niiden poistamiseen.

  Postnormaali tiede vaatii laajan ja monipuolisen tutkijajoukon tuottaakseen ilmiön ja sen vaikutusten kannalta laadukasta tietoa.

  Erikieliset vastineet

  post-normal science (luo nimityssivu)englanti (English)

  Käytetyt lähteet

  Funtowicz&Ravetz1994, Ravetz1999

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:post-normaali tiede. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:post-normaali tiede.)