Tiedeneuvonta:politiikkapaperi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

politiikkapaperi

politiikkapaperi (luo nimityssivu)(ehdotettu)
Definition yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin päättäjille suunnattu ohjaava tai kuvaava tiivistelmä, joka voi pohjautua eri tiedonlajeihin, kuten intressiryhmien visioihin, asiantuntijoiden näkemyksiin tai tutkimustuloksiin
Explanation Tutkimustietoon pohjautuvat politiikkapaperit ovat tyypillisiä työkaluja tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutuksessa. Ne voidaan jaotella kahteen tyyppiin: kuvaavissa (descriptive) politiikkapapereissa esitellään tiiviissä muodossa tutkimustuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä, kun taas ohjaavissa (prescriptive) politiikkapapereissa esitetään tutkimustiedon ohella suosituksia tai arvioita vaihtoehdoista. Suositukset voivat olla yleisiä kehotuksia huomioida ongelmakohtia tai tarkempia ehdotuksia politiikkatoimista, joihin kirjoittajien mukaan tulisi ryhtyä.
Additional Information

Esimerkki kuvaavista politiikkapapereista: Maailman terveysjärjestön WHO:n yhteydessä toimiva European Observatory on Health Systems and Policy tuottaa tutkimushankkeistaan seikkaperäisiä ja vertaisarvioituja politiikkapapereita. Se korostaa, ettei politiikkapapereiden tehtävä ole tarjota suoria vastauksia päätöksentekijöille tai esittää mihin tarkan tason toimenpiteisiin tulisi ryhtyä.

Esimerkki sekä kuvaavista että ohjeistavista politiikkapapereista: suomalainen tutkimusrahoittaja Strategisen tutkimuksen neuvosto suosittelee rahoittamilleen hankkeille politiikkapaperien kirjoittamista mutta sillä ei ole samankaltaista ohjeistusta politiikkapaperieden tavoitteista tai vertaisarvioinnista. Täten politiikkapaperien tuottamisen tapa jää tutkijoiden päätettäväksi.

Equivalents

policy brief (luo nimityssivu)englanti(ehdotettu)

Sources

BeynonChapoyGaarder&Masset2012, Dagenais&Ridde2018

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 13.5.2021: Tiedeneuvonta:politiikkapaperi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:politiikkapaperi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →