Tiedeneuvonta:päätöksenteon tukemisen vaiheet

  Tieteen termipankista

  päätöksenteon tukemisen vaiheet

  päätöksenteon tukemisen vaiheet (ehdotettu)
  Määritelmä ajallinen jaottelu, jolla kuvataan sitä, missä kohtaa prosessia johonkin toimenpiteeseen ryhdytään tai voidaan ryhtyä (?)
  Selite Tiedeneuvonnassa vaiheet kuvaavat sitä, missä kohtaa ja miten tutkimustieto tukee päätöksentekoa. Yleensä ne jaotellaan kolmeen: ex ante, ex tempore ja ex post.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hyytinen&Toivanen2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:päätöksenteon tukemisen vaiheet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:päätöksenteon tukemisen vaiheet.)