Tiedeneuvonta:kaksi yhteisöä -teoria

  Tieteen termipankista

  Kaksi yhteisöä -teoria

  Kaksi yhteisöä -teoria (ehdotettu)
  Määritelmä tieteen ja päätöksenteon suhteita kuvaava malli, jonka mukaan tutkijoiden ja päätöksentekijöiden yhteisöt ovat sisäisesti yhtenäisiä ja keskenään erilaisia
  Selite

  Teorian mukaan tutkijoilla ja päätöksentekijöillä on omanlaisensa kielet, säännöt, motivaatiot ja palkkiojärjestelmät, jotka tekevät yhteisöjen välisestä vuorovaikutuksesta tehotonta ja hankaloittavat tiedon hyödyntämistä.

  Tutkijat kommunikoivat tieteelle tyypillisellä teknisellä kielellä ja päätöksentekijät taas hallinnolle ja politiikalle tyypillisellä kielellä. Tutkijat noudattavat tieteellisen tutkimisen ja julkaisemisen logiikoita ja pyrkivät tuottamaan tieteellisesti kiinnostavaa ja teoreettista tietoa, joka edistää tieteen sisäisiä keskusteluja ja tutkijan urakehitystä. Päätöksentekijöiden säännöt, motivaatiot ja palkkiojärjestelmät perustuvat puolestaan poliittiseen ja käytännön ongelmanratkaisuun. Tieteellinen tieto ja teoreettiset kysymykset ovat enintään yksi osa tätä prosessia. Sen lähtökohtana on siirtää päätöksenteon tavoitteita käytäntöön hyödyntäen monipuolisesti erilaista tietoa ja näkemystä.
  Lisätiedot Kaksi yhteisöä -teorian lähtökohtien on havaittu pitävän osin paikkansa mutta niitä on myös haastettu. Tutkimuksissa on havaittu, että vuorovaikutuksen luonteeseen ja tiedon hyödynnettävyyteen voidaan vaikuttaa merkittävillä tavoilla. Lisäksi on huomautettu, etteivät yhteisöt ole todellisuudessa sisäisesti yhteneväisiä. Tutkijoilla on erilaisia osaamisia, ymmärryksiä ja motivaatioita tutkimustiedon välittämiseen ja päätöksentekijöillä tiedon vastaanottamiseen ja siitä keskustelemiseen.

  Erikieliset vastineet

  The two-communities theoryenglanti (English)(ehdotettu)

  Käytetyt lähteet

  Caplan1979, Jacobson2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:kaksi yhteisöä -teoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:kaksi yhteisöä -teoria.)