Tiedeneuvonta:fasilitointi

  Tieteen termipankista

  fasilitointi

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  fasilitointi (ehdotettu)
  Määritelmä toiminnan tai prosessin mahdollistaminen tai helpottaminen
  Selite

  Tiedeneuvonnassa fasilitoinnilla tarkoitetaan rakentavan dialogin organisoimista ja mahdollistamista. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä eri osapuolten ja asiantuntijoiden tuomista yhteen ja näiden välisen vuoropuhelun ohjaamista tietyn päämäärän saavuttamiseksi ja ratkaisun löytämiseksi, mieluiten yhteisymmärryksessä.

  Englanniksi löytyy seuraavia määritelmiä:

  to facilitate: to make easier, help bring about (Merriam-Webster)
  facilitator: A person who helps a group to have an effective dialog without taking any side of the argument, especially in order to reach a consensus. (Sanakirja.org)
  facilitator: Someone or something that facilitates something, especially : someone who helps to bring about an outcome (such as learning, productivity, or communication) by providing indirect or unobtrusive assistance, guidance, or supervision (Merriam-Webster)

  Erikieliset vastineet

  facilitateenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Oxford Dictionaries

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:fasilitointi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:fasilitointi.)