Yhteiskuntatieteilijät ja humanistit termitalkoisiin!

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Järjestäjät Tieteen kansallinen termipankki ja Tieteellisten seurain valtuuskunta
9.11.2012, klo 9-13
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Puheenjohtaja:
Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja, professori Aura Korppi-Tommola

Ohjelma
9.15–9.30 Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtaja, kansleri Ilkka Niiniluoto: Tervetuloa
9.30–10.00 Prof. emer. Lea Laitinen (Helsingin yliopisto): Suomenkielisten termien merkitys: rinnakkaiskielisyys
Lea Laitisen esitelmä pdf-tiedostona
10.00–10.30 Dos. Tiina Onikki-Rantajääskö ja tutkijatohtori Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Helsingin yliopisto): Tieteen termipankin esittely
10.30–10.45 Graafinen suunnittelija, WikiMedia Suomen pj. Tommi Kovala: Wiki-maailma
10.45–11.05 Kahvi
11.05–13.00 Suomeksi ja muilla kielillä? Paneeli ja yleisökeskustelu
Puheenjohtaja prof. emer. Auli Hakulinen (Helsingin yliopisto)
Puheenvuorot: prof. Pertti Haaparanta (Aalto-yliopisto, taloustiede), prof. Risto Heiskala (Tampereen yliopisto, sosiologia),)
prof. Anu Koivunen (Tukholman yliopisto, elokuvantutkimus ), prof. Liisa Häikiö (Tamperen yliopisto, sosiaalipolitiikka, Tiedä suomeksi -hanke
Kommenttipuheenvuorot: tutkimusprof. Jussi Simpura (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), pääsihteeri, dos. Tuomas Lehtonen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura).

Paneelikeskustelu: Liisa Häikiö, Pertti Haaparanta, Auli Hakulinen, Anu Koivunen, Risto Heiskala