Termipankki:Julkistustilaisuus

  Tieteen termipankista

  TIETEEN TERMIPANKIN UUSIEN AIHEALUEIDEN JULKISTUS & PANEELIKESKUSTELU SUOMEN KIELESTÄ TIETEEN KIELENÄ
  Tiedekulma/Think lounge (Yliopistonkatu 4, Helsinki), 23.1.2019, klo 16.00–18.00

  Tilaisuudessa julkistetaan Tieteen termipankin (TTP) historian, taidehistorian ja geologian aihealueet, joita on rakennettu Koneen ja Kordelinin säätiöiden tuella vuodesta 2018. Ohjelmassa on lyhyet puheenvuorot Kordelinin säätiön sekä Tieteen termipankin edustajilta, aihealueiden asiantuntijaryhmien ja termistöjen esittelyt sekä ajankohtaiseen aiheeseen pureutuva paneelikeskustelu "Mihin suomenkielisiä käsitteitä tarvitaan tieteessä?". Keskustelussa pohditaan suomen kielen asemaa tieteen kielenä, akateemista ja yleistajuista tiedekirjoittamista tieteen termien näkökulmasta sekä näihin liittyviä erityiskysymyksiä historiassa, taidehistoriassa ja geologiassa.

  Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille!

  Tapahtuman Facebook-sivu

  Ohjelma

  Klo 16.00–16.05 Tilaisuuden avaus ja maljojen kohotus (Tiina Onikki-Rantajääskö/TTP)

  Klo 16.05–16.10 Kordelinin säätiön tervehdys (Erik Båsk/Kordelin)

  Klo 16.10–16.20 Tieteen termipankki esittäytyy (Tiina Onikki-Rantajääskö & Johanna Enqvist/TTP)

  Klo 16.20–17.00 Termipankin uusien aihealueiden esittely (Hanna Kemppi, Elina Lehtonen & Jouko Nurmiainen/TTP)

  Klo 17.00–18.00 Paneelikeskustelu "Mihin suomenkielisiä käsitteitä tarvitaan tieteessä?"
  Keskustelemassa ovat Tieteen termipankin johtaja ja suomen kielen professori Tiina Onikki-Rantajääskö; tutkijatohtori, suomentaja ja tietokirjailija Inkeri Koskinen; historian, taidehistorian ja geologian aihealueita termipankissa kokoavat FT Jouko Nurmiainen, FT Hanna Kemppi ja FT Elina Lehtonen; keskustelua vetää Tieteen termipankin tutkimuskoordinaattori, FT Johanna Enqvist.

  Paneelikeskustelun taustaksi

  Suomen kielen lautakunnan kannanotto lokakuussa 2018 nosti esiin huolen Suomen kansalliskielten roolista yhteiskunnassamme. Kannanotto asettuu osaksi jo pidempään jatkunutta kielipoliittista keskustelua, jonka oleellinen teema on kysymys suomen kielen asemasta tieteen kielenä. Erityisenä huolenaiheena näyttäytyy suomenkielisen tieteen sanaston puute aloilla, joilla tutkimus ja opetus tapahtuu englanniksi.

  Tieteen termipankin paneelikeskustelussa eri tieteenaloja edustavat tutkijat keskustelevat siitä, miksi suomenkielisen tieteellisen terminologian kehittäminen ja vaaliminen on tärkeää. Paneeli pohtii muun muassa tieteen termien merkitystä tieteen yleistajuistamisessa. Tieteen yleistajuistaminen on keino levittää tutkimustietoa kaikkien ulottuville, edistää tutkimustulosten soveltamista ja vaikuttaa yhteiskunnassa.

  Kysymystä omakielisen termistön merkityksestä lähestytään myös tilaisuudessa esittäytyvien tieteenalojen – historian, taidehistorian ja geologian – erityispiirteiden kautta. Esimerkiksi historiantutkimuksessa on jo pitkään vallinnut näkemys siitä, että tieteellisenkin tekstin tulee olla ymmärrettävä suurelle yleisölle. Historia on lisäksi suomenkielisen tietokirjallisuuden suosituimpia tieteenaloja sekä yksi yleissivistävän perusopetuksen oppiaineista. Taidehistorian kurssit avoimessa yliopistossa puolestaan vetävät taiteen ja kulttuurin harrastajia, jotka haluavat syventää ymmärrystään ja omaksua tutkimuskäsitteistöä harrastuksensa tueksi. Geologia on laaja-alainen luonnontiede, jolla on myös yhteys moneen yhteiskunnan kannalta tärkeään sektoriin. Geologinen termistö, sen ymmärtäminen ja yhtenäinen käyttö on tärkeää niin alan sisällä kuin poikkitieteellisesti.

  Tervetuloa!

  Lisätiedot ja tiedustelut: Johanna Enqvist (johanna.enqvist[@]helsinki.fi)

  </noinclude