Teologia:valtakunta

  Tieteen termipankista

  valtakunta

  valtakunta
  Määritelmä Jeesuksen julistuksessa esiintyvä Jumalan tai taivasten toinen todellisuus
  Selite

  Jeesuksen julistuksen keskeisenä käsitteenä on taivasten tai Jumalan valtakunta (kr. basileia, lat. regnum), joka tulee ihmiskuntaa lähelle. Valtakunta voidaan ymmärtää joko Jumalan tuonpuoleiseksi todellisuudeksi, taivaaksi, tai maailmaan murtautuvaksi ja ihmisiä jo nyt muuttavaksi todellisuudeksi. Ilmeisesti molemmat puolet ovat Jeesuksen julistuksessa voimakkaasti läsnä. Valtakunnan suhde kirkkoon ja järjestäytyneeseen kristinuskoon jää Jeesuksen julistuksessa auki, sillä Jeesus ei juurikaan puhu kirkosta. Myöhemmässä kristinuskossa Jumalan valtakunnan tämänpuolinen todellisuus on usein ongelmattomasti samastettu kirkkoon. Toisaalta kirkon kriitikot ovat voineet sanoa Jumalan valtakunnan olevan kirkosta riippumaton.

  Terminologisena asiana valtakunta on monissa kielissä mutkallinen, sillä se vie ajatukset herkästi keisarin tai kuninkaan yksinvaltaan (engl. Kingdom of God). Toisaalta jonkin valtiomuodon epäonnistuminen vie herkästi uskottavuuden myös käännösvastineelta, joka sitoutuu tähän valtiomuotoon (saks. das Reich). Käännösvastineisiin saattaa sisältyä myös sukupuolisidonnaisuutta (saks. die Gottesherrschaft). Suomalainen vastine valtakunta on suomen kielen kannalta tässä suhteessa onnistunut, mutta tulkitsijan on huomattava että ongelma koskee myös kreikkalaisen alkutekstin ”imperialistista” basileia-sanaa.

  Eräs tulkintamahdollisuus on todeta, että Jumalan valtakunta on poliittisesti anti-imperialistinen ja asettuu maallisia keisareita vastaan. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan poista itse sanaan sisältyvää jyrkkää hierarkkisuutta, sillä Jumalan valtakunta on lopulta Jumalan yksinvaltiutta tai teokratiaa. Asian teologisen ymmärtämisen ytimessä ovat Jeesuksen monet vertaukset, joissa Jumalan valtakuntaa verrataan erilaisiin pieniin, kätkettyihin ja arkisiin asioihin, kuten hapatukseen, sinapinsiemeneen, helmeen ja nuottaan (Matt. 13). Ilmeisesti valtakunta on sekä toiset imperiumit kumoava että myös oman kielellisen perustansa kumoava todellisuus, eräänlainen yllättävä vallattomuus.

  Erikieliset vastineet

  Kingdom of Godenglanti (English)
  das Himmelreichsaksa (Deutsch)
  das Reich Gottessaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  McGrathA2000, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Teologia:valtakunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:valtakunta.)