Teologia:välitys

  Tieteen termipankista

  välitys | mediaatio

  välitys
  mediaatio
  Määritelmä 1.Kristuksen toiminta Jumalan ja ihmiskunnan hyvän yhteyden palauttamiseksi, 2. kahden osapuolen välinen vuorovaikutus kolmannen avulla
  Selite

  Uusi testamentti kuvaa Kristusta välittäjänä Jumalan ja ihmisten välillä (1. Tim. 2:5, vanha käännös: välimies, lat. mediator). Puhetapa korostaa Kristuksen merkitystä kaikkien ihmisten puolesta toimivana edustajana. Se liittyy myös sovinnon terminologian taustaan antiikin maailman rauhanvälityksessä sekä lunnaiden maksuun eli lunastukseen.

  Yleisemmin mediaatio eli välitys tarkoittaa kahden osapuolen välistä vuorovaikutusta kolmannen asian avulla. Voidaan puhua myös väliaineesta eli mediumista. Useissa kielissä on mahdollista erotella mediaation kautta ja ilman sitä tapahtuva vuorovaikutus (esim. engl. mediated - immediate). Suomen termi ”välitön” kykenee tähän vain osittain.

  Klassisen teologian maailmankuvassa erilaiset vaikutukset tapahtuvat usein mediumin kautta ja siksi puhutaan esimerkiksi ”armonvälineistä” (lat. media salutis). Suomeen vakiintunut mediumin käännösvastine ”väline” voi joskus olla epätarkka taikka vähättelevä, koska mediumi on pyhän vuorovaikutuksen olennainen osa. Vaikka mediumit (lat. mon. media) välittävät myös tietoa, monet mediaation lajit kykenevät lahjanannon tavoin siirtämään itse asian lähettäjältä vastaanottajalle.

  Erikieliset vastineet

  mediationenglanti (English)

  Käytetyt lähteet

  McGrathA2000

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 12.4.2024: Teologia:välitys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:välitys.)