Teologia:uhri

  Tieteen termipankista

  uhri

  uhri
  Määritelmä

  1) suoritus tai lahja, jolla pyritään hyödyttämään edunsaajaa

  2) uskonnollisen toimituksen tulkitseminen tällaiseksi suoritukseksi
  Selite

  Sanalla uhri voidaan suomessa tarkoittaa joko uhritoimitusta (engl. sacrifice) tai toimituksessa annettavaa asiaa (engl. victim, gift). Uhritoimituksia esiintyy eri uskonnoissa ja niillä on moninaisia yhteyksiä antropologiseen lahjanvaihtoon. Kristillisessä teologiassa uhritoimitus ymmärretään tavallisesti nelipaikkaiseksi relaatioksi, jossa on antaja, lahja, saaja ja edunsaaja. Esimerkiksi votiiviuhrissa henkilö lahjoittaa kirkkoon kynttilän, josta koituu etua sairaalle tai lähetystyössä olevalle. Kolehtiuhrissa henkilö antaa seurakunnalle rahaa, joka käytetään määritellyn edunsaajan hyväksi. Kiitosuhrissa muistetaan jotain jo saatua etua, kuten paranemista (jolloin uhri voi koitua uusien edunsaajien hyväksi).

  Nelipaikkaisessa relaatiossa sama asia voi ottaa useampia paikkoja. Esimerkiksi itsensä antamisessa taikka marttyyriudessa antaja samastuu lahjaan. Jumalan lepyttämisen uhrissa jumaluus on sekä vastaanottaja että edunsaaja (mahdollisesti yhdessä antajan kanssa). Augustinuksen mukaan Kristuksen ristinuhrissa Jumala on niin antaja, lahja, saaja kuin myös edunsaaja (Augustinus, De Trinitate 4,3,19). Tuomas Akvinolainen erottaa varsinaiset uhrit, uhrilahjat ja kymmenykset. Kahdessa ensimmäisessä annetaan Jumalalle, kolmannessa ihmisille. Varsinaisessa uhrissa lahja muuttuu uhritoimessa, esimerkiksi eläimen surmaamisessa elävästä kuolleeksi. (Tuomas, Summa theologiae II/2 q85 a3 ad3).

  Teologiseen uhrikäsitteeseen liittyy usein kaksijakoisuus sen suhteen, onko uhri vilpitön vai hyötyä tavoitteleva. Jos uhri ymmärretään maksuksi edunsaajan puolesta, jälkimmäinen merkitys korostuu. Toisaalta uhri on mahdollisuus käsittää myös epäitsekkääksi antamiseksi. Tällaisen antamisen äärimuodoissa, esimerkiksi aarteen upottamisessa mereen tai itsemurhassa, on kuitenkin epäselvää täyttyvätkö uhrin käsitteen piirteet. Ehtoolliseen ja Kristuksen ristinkuolemaan liittyy opillisia erimielisyyksiä sen suhteen, ilmentääkö kyseinen toiminta uhrin piirteitä vai onko siinä kyse pikemmin uhraamisen lopettamisesta.

  Erikieliset vastineet

  sacrificeenglanti (English)
  das Opfersaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  GirardR2004, SaarinenR2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.4.2024: Teologia:uhri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:uhri.)