Teologia:toivo

  Tieteen termipankista

  toivo

  toivo
  Määritelmä

  1) tulevaisuutta koskevien hyvien asioiden odotus

  2) luottamusasenne, jonka kohteena on hyvä tulevaisuus
  Selite

  Länsimaisessa aatehistoriassa toivoa on pidetty sekä hyvänä että ongelmallisena asenteena. Antiikin filosofiassa toivo on hyvän tulevaisuuden odottamista. Samalla toivo yhdistettiin usein katteettomaan toiveajatteluun. Toisaalta esimerkiksi Immanuel Kant katsoi, että oikein tietävällä ja oikein tekevällä henkilöllä on myös oikeus taikka lupa toivoa hyvää tulevaisuudelta. Kristillisessä teologiassa toivo on yksiselitteisesti hyvä asia, luottamussuhde ja jopa yksi kolmesta teologisesta hyveestä (usko, toivo, rakkaus). Paavalin kirjeissä kristityn toivo perustuu Jumalan uskollisuuteen ja lupaukseen. Toivo on Paavalilla uskon kaltaista siinä mielessä, että emme voi nähdä toivon varsinaista kohdetta.

  Monien teologien mukaan toivo on aina minämuotoista, mutta toisaalta kannatusta on saanut myös ajatus siitä, että on mahdollista aidosti toivoa hyvää vain toisille ihmisille. Vaikka toivon käsite liittyy ensisijaisesti yksilön odotukseen, ”toivon teologialla” tarkoitetaan myös yleisemmin käsitystä koko maailman tulevaisuudesta. Toivoa saatetaan käyttää myös uskoa heikomman myönteisen asenteen merkityksessä, esim. ”en usko kaikkien pelastuvan, mutta toivon sitä”. Toivo liittyy tyypillisesti seuraavaan sukupolveen, esim. ilmauksessa ”isänmaan toivot”.

  Perinteisesti toivon käsitteellisenä edellytyksenä on ajateltu olevan sellainen lineaarinen aikakäsitys, jossa sama historian kohta ei toistu uudelleen. Tällaiseen käsitykseen liittyy herkästi myös käsitys edistyksestä eli siitä että tulevaisuus on nykyisyyttä ja menneisyyttä parempi. Nykyhetken ympäristökriisistä lähtevä ajatus kierrätyksestä (engl. recycling) ja kestävyydestä (engl. sustainability) tuo toisaalta aiempaa tärkeämmäksi eräänlaisen syklisen aikakäsityksen, jossa samanlaisuuden säilyminen on ensisijaista edistykseen ja lineaarisuuteen verrattuna. Kierrätykseen ja kestävyyteen kohdistuva toivo voi näin liittyä myös vähemmän lineaariseen tulevaisuuskäsitykseen.

  Erikieliset vastineet

  hopeenglanti (English)
  die Hoffnungsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  PihkalaP2017, SaarinenR2020

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.4.2024: Teologia:toivo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:toivo.)