Teologia:todistus

  Tieteen termipankista

  todistus

  todistus
  Määritelmä

  1) uskonnollisen puheen lajityyppi, jossa puhuja esittää oman vakaumuksensa ja suosittelee sitä toisille

  2) laajemmin uskonnon sanoman totuutta perusteleva asiakokonaisuus
  Selite

  Uuden testamentin martyria-käsite käännetään nykykieliin todistamista kuvaavalla substantiivilla tai verbillä. Johanneksen kuvaamissa Jeesuksen puheissa (esim. Joh. 5:31-39) kyseessä on tyypillisesti Jeesuksesta todistaminen jonkun toisen todistajan taikka todistusaineiston, kuten tunnustekojen, kautta. Todistaminen liittyy läheisesti Jumalan sanan taikka evankeliumin sanalliseen julistamiseen (kr. kerygma). Se voidaan kytkeä myös marttyyriuden eli verellä todistamisen ilmiöön. Latinalaisen Raamatun testimonium-käsite vie termin puolestaan lähelle oikeusistuimessa tapahtuvaa todistamista.

  Nykyenglannin termit witness ja testimony ovat nekin lähellä oikeusistuimessa tapahtuvaa todistamista. Suomen kielessä yhteys oikeusistuimeen ei ole aivan yhtä vahva, mutta yleisesti monissa nykykielissä kyseessä on jonkin asian tai vakaumuksen oikeuden ja totuuden puolesta argumentointi. Tällöin todistamisessa voi olla kyse puhujan omasta vakuuttavuudesta tai sitten rationaalisemmasta todistusaineiston esittämisestä. Todistamisen tapahtuma edellyttää näin puhujan, todistettavan asian ja kolmanneksi kuulijakunnan, jota todistus koettaa vakuuttaa.

  Teologisissa asiayhteyksissä todistus on usein läheisessä yhteydessä uskon varsinaiseen sisältöön, kuten evankeliumiin, Jumalan sanaan, hengelliseen työhön ja Kristukseen. Kirkoissa saatetaan esimerkiksi erottaa toisistaan todistus ja palvelu siten, että jälkimmäionen koskee käytännöllistä auttamista ja kaikkiin kohdistuvaa rakkautta, kun taas edellisen pyrkimyksenä on oman hengellisen sanoman puolestapuhuminen. Todistus saattaa viitata myös kirkollisen auktoriteetin kokonaishahmoon, kuten Raamatun ja kirkon tradition muodostamaan opilliseen kokonaisuteen. Toisaalta yhteys persoonalliseen todistajahahmoon on käsitteen merkityksessä niin ikään keskeinen. Termi on suosittu myös sananjulistusta painottavien uskonnollisten liikkeiden keskuudessa, esim. nimike Jehovan todistajat.

  Erikieliset vastineet

  testimonyenglanti (English)
  witnessenglanti (English)
  das Zeugnissaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Heikkilä2023, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.4.2024: Teologia:todistus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:todistus.)