Teologia:sijaisuus

  Tieteen termipankista

  sijaisuus

  sijaisuus
  Määritelmä Jeesuksen Kristuksen elämässä ja kuolemassa tapahtuva ihmisten paikalle asettuminen ja ihmisten puolesta toimiminen
  Selite

  Uuden testamentin varhaisimmissa teksteissä Jeesuksen toimintaa ja kuolemaa selitetään niin, että Jeesus toimii ”kaikkien puolesta” (Mark. 14:24, kreik. hyper, lat. pro), ”teidän puolestanne” (1. Kor. 11:24) tai ”puolestani” (Gal. 2:20). Ilmaus esiintyy myös Nikean uskontunnustuksessa ”ristiinnaulittiin meidän puolestamme” ja messussa ehtoollisen asetussanoissa. Läntisen teologian eri suuntauksissa ilmaus usein tiivistetään Nikean tunnustuksen latinankieliseen muotoon pro nobis.

      Kristuksen pelastustyön termi sijaisuus tarkoittaa tätä pro nobis -kokonaisuutta. Koska kyseessä on varhainen ja laaja ilmaus, jota ei Raamatussa tai Nikean tunnustuksessa yleensä rajata, sijaisuus on selkeintä ymmärtää Kristuksen koko elämässä ja kärsimyshistoriassa tapahtuvaksi ihmisten paikalle asettumiseksi ja heidän puolestaan toimimiseksi. Tästä laajasta sijaisuudesta voidaan eri termeillä erottaa rajatumpia sijaisuuden lajeja, kuten edustaminen (lat. representatio) ja korvaus (lat. substitutio). Välillä näitä pidetään myös synonyymisina, mutta pelastustapahtuman ymmärtämisessä kullakin termillä on oma erityissisältönsä.

      Niin kutsuttua sijaishyvitystä (lat. satisfactio vicaria) selitetään korvauksen ja hyvityksen yhteydessä, mutta se voi toteutua myös edustamisen tai yleisen sijaisuuden mielessä.

      Sijaisuuden ajatusta lähellä ovat myös vuoksi-rakenteet (kreik. dia, lat. propter), jotka ovat niin ikään raamatullisesti varhaisia ja Nikean tunnustuksen käyttämiä. Niistä käytetään erillistä termiä edunsaanti, koska Kristus toimiessaan ”meidän vuoksemme” tai ”meidän tähtemme” antaa lahjan tai hankkii edun, joka koituu ihmisten hyväksi. Nämä rakenteet liittyvät läheisesti sovituksen ja hyvityksen terminologiaan. Julistuksellisessa kielessä propter- ja pro-rakenteet ovat usein päällekkäisiä, mutta tarkassa teologisessa kielessä on syytä pitää silmällä niiden edellyttämiä erityispiirteitä.

       Pelastusopillisen pro nobis -ajatuksen lisäksi sijaisuus voi kristillisen teologian kielessä tarkoittaa esimerkiksi lähimmäisenrakkaudessa tapahtuvaa toisen sijaan asettumista, jolloin esimerkiksi vähäiselle veljelle annettava lahja on annettu Kristukselle (Matt. 25:40). Tällöinkin pelastuksellinen ja eettinen sijaisuus ovat kietoutuneet toistensa lomaan (esim. Matt. 10:40-42). Kokonaisvaltaisena elämänasenteena sijaisuus on kristillisen teologian keskeinen aihe, vaikka se tavallisimmin esiintyy puolesta-rakenteen kautta ilmaistuna.

  Erikieliset vastineet

  vicariousnessenglanti (English)
  Stellvertretungsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Crisp2022

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.4.2024: Teologia:sijaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:sijaisuus.)