Teologia:rukous

  Tieteen termipankista

  rukous

  rukous
  Määritelmä yksilön tai ryhmän tilannekohtainen puhe Jumalalle, tyypillisesti pyynnön tai kiitoksen muodossa
  Selite

  Rukous on niin Vanhassa kuin Uudessa testamentissa ihmiselle luonteenomainen tapa puhutella Jumalaa. Psalmit ovat Raamatun keskeinen rukouskirja. Kristillinen jumalanpalveluselämä ja hartaus koostuu suurelta osin erilaisista rukouksista. Tyypillisiä rukouksen lajeja ovat pyyntörukous, kiitosrukous, ylistys, meditaatio ja esirukous toisen puolesta. Protestanttinen rukous osoitetaan yleensä Isälle, Jeesukselle tai Pyhälle Hengelle. Katoliseen ja ortodoksiseen rukouselämään liittyy myös yhteys Mariaan ja pyhimyksiin.

  Vanhat kristilliset kirkot kiinnittävät erityistä huomiota ennen ehtoollisen viettoa lausuttaviin ehtoollisrukouksiin, jotka kuvastavat kristittyjen lopullista yhteyttä toistensa ja ”taivaan joukon” kanssa. Rukoukset liittyvät kaikkiin sakramentteihin, ja myös rukousta itseään voi pitää eräänlaisena sakramentaalisena tekona, jossa rukouksen lausuja on myös vastaanottajan asemassa. Säännölliset rukoushetket kuuluvat kiinteästi luostarielämään. Ruoan siunaaminen on arjen tavanomainen rukous. Rukous voi olla ääneen luettu tai hiljaa mielessä lausuttu. Se voi noudattaa vapaata puhetta tai seurata ohjeellista tekstiä. Rukoilla voi yksin tai yhdessä.

  Rukous on myös eri uskonnoissa yleisesti tavattava uskonnollinen teko. Eri uskontojen rukouksia voi kuitenkin verrata keskenään vain rajallisessa määrin. Eri uskontojen kohtaamisessa voidaan käyttää moniuskontoista (multireligious) rukousta, jossa samassa tilassa kokoontuneiden joukossa kunkin uskonnon edustaja rukoilee oman traditionsa sanoin ja elein. Tästä erilainen on uskontojenvälinen (interreligious) rukous, jossa rukoillaan yhteisin sanoin. Esimerkiksi juutalaiset ja kristityt voivat rukoilla psalmeja uskontojenvälisesti.

  Koska rukous on uskonnon harjoittamista, siihen liittyy erilaisia huomaavaisuus- ja ihmisoikeusnäkökohtia. Uskonnonvapauden nimissä on suotavaa antaa mahdollisuus rukoilemiseen esimerkiksi työpäivän aikana. Toisaalta ihmisellä on oltava mahdollisuus valita, osallistuuko hän rukoukseen vai ei. Vaikka rukous on ilmiönä helposti tunnistettavissa, siihen liittyy erilaisia rajatapauksia. Esimerkiksi laulaminen, ääneen lukeminen ja hiljaa oleminen voidaan sopivassa asiayhteydessä tulkita rukoukseksi.

  Erikieliset vastineet

  prayerenglanti (English)
  das Gebetsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Religion2005, TeinonenS&R2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Teologia:rukous. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:rukous.)