Teologia:rippi

  Tieteen termipankista

  rippi

  rippi
  Määritelmä kristillinen toimitus, jossa ihminen katuu syntejään ja saa ne anteeksi
  Selite

  Rippi on perinteinen kristillinen toimitus, joka on katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa sakramentti. Ortodoksit käyttävät siitä nimitystä katumuksen sakramentti, katolilaiset puolestaan usein nimitystä parannuksen sakramentti. Katolinen katekismus käyttää termiä ”katumuksen ja sovinnonteon sakramentti” (sacrament of penance and reconciliation). Yleiskielessä puhutaan ripittäytymisestä (confession). Jeesuksen kehotus metanoia-tekoon (”muuttakaa mielenne”, esim. Mark. 1:15) on eri kielissä perinteisesti käännetty parannuksen tekemiseksi, kääntymiseksi tai katumiseksi. Ripin terminologian moninaisuus johtuu osittain eri käännösratkaisuista.

  Termien moninaisuudesta huolimatta ripin hahmo on vakiomuotoinen: ripittäytyvä henkilö katuu syntejään niin sydämessään kuin puhumalla (lat. confessio). Pappi julistaa hänelle synninpäästön eli hän saa syntinsä anteeksi (lat. absolutio). Tämän jälkeen henkilö voi mahdollisesti tehdä joitakin hyvitystöitä (lat. satisfactio). Katoliseen perinteeseen kuuluvat kirkkorakennuksen rippituolit, joissa sakramentti voidaan toimittaa.

  Reformaation kirkot poistivat usein rippituolit ja siirsivät ripin tapahtuvaksi jumalanpalveluksen alkuosassa yleisenä synnintunnustuksena ja synninpäästönä. Tällöin katuva henkilö ei lausu julki omia erityisiä syntejään, vaan hän tavallisesti rukoilee annetun yleispätevän tekstin mukaan ja yhdessä toisten kanssa. Reformaation kirkot eivät yleensä anna ripille sakramentin asemaa. Esimerkiksi luterilaisuudessa on silti mahdollista käyttää myös yksityistä rippiä katoliseen tapaan.

  Ripin teologia on läheisessä yhteydessä siihen, miten anteeksiantaminen ajatellaan. Esimerkiksi hyvitystöitä ei tarvitse ajatella anteeksiantamisen ehtona, mutta ne voivat liittyä anteeksiannon parantavaan asiasisältöön. Yksityisripin vastaanottajalla on ehdoton vaitiolovelvollisuus, mutta toisaalta ripin käyttö yhteiskunnan kriminalisoimien tekojen kanssa elämiseen on erittäin ongelmallista. Rippi on ilmiönä varsin lähellä sielunhoitoa ja keskustelevaa terapiaa, mutta samalla se on erotettava näistä käsitteellisesti.

  Suomen termi rippi liittyy historiallisesti ehtoolliselle pääsyn kontrolloimiseen (rippikoulu, rippikirjoitus). Termi on silti edelleen luonteva myös katumuksen sakramentin kuvaamiseen. Koska eri traditioissa käytetään ripistä vaihtelevaa terminologiaa, kääntäjän on usein syytä tuoda tämä terminologia yksityiskohtaisesti esiin.

  Erikieliset vastineet

  confessionenglanti (English)(yleiskielinen)
  sacrament of penanceenglanti (English)
  die Beichtesaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  KettunenP1998, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.4.2024: Teologia:rippi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:rippi.)