Teologia:rakkaus

  Tieteen termipankista

  rakkaus

  rakkaus
  Määritelmä vahva kiintymysasenne ihmisten kesken tai Jumalan ja ihmisten välillä
  Selite

  Kreikankielisessä Uudessa testamentissa rakkaudesta käytetään enimmäkseen termiä agape. Vaikka termiin kuuluu lähimmäisenrakkaus ja avustaminen (engl. charity), sitä voidaan käyttää yleisesti rakkauden eri lajeista. Toinen kreikan laaja-alainen rakkaustermi filia esiintyy verbimuodossa silloin tällöin. Teologisessa latinassa rakkaudesta käytetään termejä amor, caritas ja dilectio. Kaikki nämä käännetään suomeksi termillä rakkaus.

  Teologisessa kirjallisuudessa hyvin suosittu kysymys kuuluu: merkitseekö tämä termien moneus rakkausilmiöiden moninaisuutta vai niiden perimmäistä ykseyttä? Yhden suositun vastauksen mukaan eroottinen rakkaus ja pyyteetön lähimmäisenrakkaus ovat toisilleen vastakkaisia, mutta paljon kannatusta on myös päinvastaisella kannalla, joka näkee nämä saman rakkauden jatkumona. Näiden kahden lisäksi voidaan erottaa ystävyysrakkaus ja yleinen kiintymys. Myös toisen ihmisen hyväksyvään tunnustamiseen voidaan katsoa liittyvän jonkinlaista rakkautta.

  Raamatullista käsitystä määrittää rakkauden kaksoiskäsky: rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi (Mark. 12:29-31). Jeesus opetti myös vihollisen rakastamista. Paavalin ylistyspuhetta rakkaudelle (1. Kor. 13) käytetään usein avioliittoon vihkimisen yhteydessä. Eroottinen rakkaus on etualalla Laulujen laulussa.

  Rakkauden leikillinen ja kujeileva puoli jää usein syrjään uskonnollisissa teksteissä. Esimerkiksi Tuomas Akvinolaisella ja Martti Lutherilla esiintyy kuitenkin käsitys rakkaudesta eräänlaisena vapauskykynä, joka luo uutta ja löytää epätavallisia reittejä toteutuakseen. Lause ”Jumala on rakkaus” (1. Joh. 4:8) korostaa niin ikään rakkautta persoonallisena voimana, jonka kuvaaminen ei mahdu ahtaaseen muottiin. Jumalan rakkaus on kaikkia luodun maailman lainalaisuuksia suurempaa (Room. 8:39).

  Erikieliset vastineet

  loveenglanti (English)
  die Liebesaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  LewisCS2012, SaarinenR2015

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.4.2024: Teologia:rakkaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:rakkaus.)