Teologia:protestanttinen

  Tieteen termipankista

  protestanttinen

  protestanttinen
  Määritelmä

  1) 1500-luvun reformaatioliikkeeseen kuuluva

  2) edellisen aatemaailmaan liittyvä
  Selite

  Useiden eurooppalaisten kielten käyttämän termin synty liittyy varhaisen reformaatioliikkeen vastalauseisiin (lat. protestatio, erit. Speyerin valtiopäivät 1529) katolisia hallitsijoita kohtaan. Samalla termiin kytketyy myös jonkin asian puolesta todistamisen (lat. pro-testare) ajatus. Nimike ”protestantti” vakiintui sittemmin yleiskäsitteeksi kaikille eri reformaation suunnille. Esimerkiksi luterilaiset, reformoidut, baptistit, metodistit ja kongregationalistit ovat protestantteja. Tässä käytössä protestantti on lähes synonyyminen termille ”evankelinen”.

  Koska protestanttinen merkitsee vastustamista ja protestia, se ei kovin yleisesti esiinny kirkkojen virallisissa nimissä. Jatkuvuutta katoliseen kirkkoon korostavat reformaation suuntaukset, kuten anglikanismi ja Suomen ja Ruotsin luterilaisuus, saattavat niin ikään vierastaa termin protestantti käyttöä. Tässä suhteessa neutraalimpi synonyymi on saksan reformatorisch, reformatorinen tai reformaatioon perustuva.

  Suomessa termi protestanttinen on usein luonteva vaihtoehto esimerkiksi historiankirjoituksessa tai tietyillä maantieteellisillä alueilla (esim. Pohjois-Irlanti). Kirkkokuntien omaan itseymmärrykseen viitattaessa on hyvä olla selvillä yhteisön omista käytännöistä. Vaikka esimerkiksi luterilaisuus ja helluntailaisuus historiallisesti lukeutuvat protestantismiin, eivät näiden kirkkojen kaikki ryhmät käytä itsestään tätä termiä.

  Erikieliset vastineet

  Protestantenglanti (English)
  protestantischsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  McGrathA2000, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.4.2024: Teologia:protestanttinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:protestanttinen.)