Teologia:piispa

  Tieteen termipankista

  piispa

  piispa
  Määritelmä alueellisen kirkon eli hiippakunnan kirkollinen johtaja
  Selite

  Termi piispa (kr. episkopos, lat. episcopus, esim. 1. Tim. 2:4) tarkoittaa seurakunnan kaitsijaa ja varhaiskirkosta alkaen suurissa kirkkokunnissa laajemman alueen eli hiippakunnan johtajaa. Roomalaiskatolisessa ja ortodoksisessa kirkossa piispojen kollegio vihkii uuden piispan virkaansa ja näin muodostuu kirkollisen jatkumon ketju, apostolinen seuraanto eli suksessio. Piispojen keskeisenä tehtävänä on lisäksi vihkiä virkaansa uudet papit. Näin piispa on paikalliskirkkonsa hengellinen johtaja, jolla yleensä on myös hallinnollista valtaa. Myös anglikaanisessa kirkkoyhteisössä ja pohjoismaisissa luterilaisissa kirkoissa hiippakuntajärjestelmä ja historiallinen seuraanto on tärkeällä sijalla. Tuomiokapituli on piispan ja hiippakunnan hallintovirasto.

  Muissa protestanttisissa kirkoissa piispan asema vaihtelee ja niin kutsutuissa presbyteerisissä kirkoissa ei yleensä ole piispoja. Termit episkopaalinen, ”piispallinen”, ja presbyteerinen, ”ei-piispallinen”, ”vanhimpien johtama” ovat näin erityisesti englanninkielisessä maailmassa toisensa poissulkevia kirkon hallinnon vaihtoehtoja. Erityisesti ekumeenisen liikkeen liikkeen piirissä on yleistynyt termi ”kaitsentavirka” (episcopal ministry). Sen myötä voidaan ajatella, että myös ei-piispallisissa kirkoissa on ylimmän johdon muodostama kaitsentavirka, josta voidaan käyttää moninaisia nimityksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi kirkkopresidentti taikka preeses (saks. Präses). Kaitsentavirka on yleensä yhteen henkilöön keskittyvä ja pikemmin papillinen kuin maallikkovirka.

  Piispuutta (engl. episcopacy) korostavissa kirkoissa on yleensä niin kutsuttu kolmisäikeinen kirkollinen virka (piispa, pappi, diakoni). Piispa valitaan lähtökohtaisesti pappien joukosta. Katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa piispan tulee olla naimaton. Arkkipiispaksi voidaan nimittää monista hiippakunnista koostuvan kirkon keskeisessä asemassa olevaa johtajaa. Patriarkaksi kutsutaan tiettyjen suurten ja itsenäisten ortodoksisten kirkkojen johtavia piispoja; heidän kirkkoyhteisönsä nimenä saattaa tällöin olla ”patriarkaatti”. Paavi on Rooman piispa ja koko roomalaiskatolisen kirkon johtaja. Kardinaalit ovat (tavallisesti) sellaisia katolisia piispoja, joilla on äänioikeus paavin vaalissa.

  Piispuudella on historiallisia yhteyksiä monarkkiseen hallintomalliin. Tämän perinteen eräänä ilmauksena on etunimen käyttö piispan virallisena nimenä erityisesti ortodoksisessa kirkossa ja paavin virassa. Toisaalta tasavaltaisissa yhteiskunnissa ja läntisissä kirkoissa piispat yleensä käyttävät myös sukunimeään.

  Erikieliset vastineet

  bishopenglanti (English)
  der Bischof, die Bischöfinsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Metso&Ryökäs2005, ZittingH2020

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.4.2024: Teologia:piispa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:piispa.)


  Property "Nimitys" (as page type) with input value "Nimitys:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.