Teologia:osallisuus

  Tieteen termipankista

  osallisuus

  osallisuus
  Määritelmä kristityn ihmisen reaalimaailmassa läsnäolevaa yhteisyyttä Jumalan persoonan ja työn kanssa
  Selite

  Uusi testamentti kuvaa pelastuksen todellisuutta usein paikallissijoilla, esimerkiksi ”olla Kristuksessa”. Jeesuksen ja Paavalin opetuksessa Jumalan valtakunta on tulevaisuutta, mutta myös jollain lailla jo tässä ja nyt läsnäolevaa. Sekä Raamatussa että erityisesti kirkon traditiossa tällaiset puhetavat tasapainottavat uskon tiedollista luonnetta. Kristittynä oleminen ei ole vain tiedollinen uskomusasenne, vaan osallisuutta ja yhteyttä Jumalan todellisuuteen. Termi osallisuus (lat. participatio) on yleisnimike tälle asiaintilalle. Eri kielissä esiintyvä komponentti ”osa” (lat. pars, saks. Teil) korostaa, että osallisuus ei kumoa kummankaan osapuolen omaa roolia.

  Suomessa ja monissa muissakin kielissä osallisuus voi yhtäältä olla konkreettista osallistumista ja yhteistyötä. Toisaalta partisipaatio on terminä avoin erilaisille mystiikkaan ja pyhään todellisuuteen liittymisen sanoille, kuten unio (”yhdeksituleminen”) ja theosis (”jumalallistuminen”). Teologisen osallisuus-puhetavan keskuksessa on nämä molemmat puolet yhdistävä sakramentaalisen läsnäolon ajatus, jossa ”Kristus on uskossa läsnä”. Partisipatorinen läsnäolo ja ”Kristuksessa oleminen” voivat silti toteutua myös ei-sakramentaalisena pyhyytenä taikka pyhien ihmisten ja asioiden yhteytenä.

  Nykyteologian sovitusopillisessa keskustelussa varsin suurta kannatusta on saanut sovituksen tulkinta osallisuutena taikka yhdeksitulemisena Kristuksen kanssa (engl. participation in Christ, union account of atonement). Tällaisessa tulkinnassa ajatellaan yhtäältä, että tulemalla ihmiseksi (ns. inkarnaatio) Kristus on reaalisesti osallinen ihmiskunnan erilaisista piirteistä. Toisaalta yksittäisen kristityn Jumalan kanssa sovittava pelastus on inkarnaation mahdollistamaa osallisuutta Kristukseen. Käsitys sovituksesta partisipaationa on reaalis-sakramentaalisempi sovitusoppi kuin monet tietoon ja juridiikkaan nojaavat läntiset käsitykset. Samalla käsitys kytkee itäisen rekapitulaatio-opin lännessä painotettuihin sijaisuuteen ja edunsaantiin.

  Erikieliset vastineet

  participationenglanti (English)

  Käytetyt lähteet

  Crisp2022

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Teologia:osallisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:osallisuus.)