Teologia:ortodoksinen

  Tieteen termipankista

  ortodoksinen

  ortodoksinen
  Määritelmä

  1) Itä-Rooman ja Orientin kristinuskon perinteeseen kuuluva,

  2) yleisemmin oikeauskoinen
  Selite

  Ortodoksiset kirkot ovat entisen Itä-Rooman tai Bysantin alueella ja sen itä- ja eteläpuolella muotoutuneita vanhoja kirkkoja. Niiden ikivanhaa piispallista hallintomallia kutsutaan usein termillä patriarkaatti. Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu Konstantinopolin (nyk. Istanbul) ekumeenisen patriarkaatin johtamaan ortodoksiseen kirkkoon (engl. Eastern Orthodox). Tästä patriarkaatista on kasvanut Moskovan patriarkaatin piirissä oleva Venäjän ortodoksinen kirkko sekä monia muita paikalliskirkkoja Kreikan, Serbian, Bulgarian ja Romanian alueilla ja ympäri maailmaa.

  Vanhimpia patriarkaatteja ovat Konstantinopolin lisäksi Aleksandrian, Antiokan ja Jerusalemin patriarkaatit. Tänä päivänä Damaskoksessa sijaitseva Antiokian patriarkaatti johtaa arabiankielisen maailman ortodokseja. Aleksandrian patriarkaatti katsoo Afrikkaan päin ja Jerusalemin patriarkaatti pitää huolta Israelissa sijaitsevista ortodoksista pyhistä paikoista. Kaikkien näiden ortodoksien kristinoppi rakentuu seitsemän ensimmäisen kirkolliskokouksen päätöksille.

  Näistä ortodokseista erillinen moniaineksinen ryhmä on orientaalisten ortodoksien kirkkoperhe (engl. Oriental Orthodox), joka lähtökohtaisesti hyväksyy kolmen ensimmäisen kirkolliskokouksen opin. Suurimmat näistä ryhmistä ovat Etiopian ortodoksinen kirkko ja sitä teologisesti lähellä oleva Egyptin koptilainen kirkko. Syyrialaisortodoksinen kirkko sekä Intian syyrialaisortodoksinen Malankara-kirkko on levinnyt Syyriasta Intiaan saakka sekä siirtolaisuuden myötä ympäri maailmaa. Armenian apostolinen kirkko on maailman vanhin valtionkirkko ja tänäkin päivänä armenialaisuutta keskeisesti määrittävä toimija.

  Näiden kirkkojen maantieteellisillä alueilla sijaitsee usein myös itäistä jumalanpalvelusliturgiaa eli riitusta käyttäviä katolisia paikalliskirkkoja (engl. Eastern Catholic), jotka siis tunnustavat Rooman paavin ylimmäksi johtajakseen. Näitä on aiemmin kutsuttu uniaattikirkoiksi eli Rooman valtaan yhdistetyiksi kirkoiksi. Merkittäviä idän riituksen katolisia paikalliskirkkoja ovat esimerkiksi Libanonin maroniitit sekä Puolan ja Ukrainan idän riituksen katolinen kirkko. Idän riituksessa on oma kirkkolakinsa, joka muun muassa sallii pappien avioliiton.

  Terminologisesti on tärkeää huomata, että samalla alueella, esimerkiksi Damaskoksessa, on sekä ”tavallisia” että ”orientaaleja” ortodokseja ja lisäksi vielä ”idän riituksen” katolisia. Näitä on vaikea erottaa toisistaan pelkän ulkoisen hahmon perusteella, ja myös piispalliset johtajuusnimikkeet saattavat olla keskenään identtiset. Itäisten kirkkojen monimuotoisuuteen kuuluu vielä muitakin ryhmiä, kuten kaksi ensimmäistä kirkolliskokousta opetukseensa hyväksyvä idän apostolinen eli assyrialainen kirkko. Siirtolaisuuden myötä tämä kirkko on nykyään merkittävä esimerkiksi Ruotsissa. Siitä on erkaantunut katoliseen kirkkoon liittynyt haara, jota kutsutaan kaldealaiseksi kirkoksi. Eri ortodoksiryhmistä käytettävä suomenkielinen terminologia on vasta vakiintumassa ja vanhemmissa lähteissä käytetään erilaisia termejä.

  Yleisesti ottaen edellämainittujen ortodoksisten ryhmien keskinäiset välit ovat hyvät ja kirkot tekevät monenlaista yhteistyötä, joka saattaa yltää yhteiseen ehtoolliseen saakka. Ortodoksisten paikalliskirkkojen keskinäiset jännitteet eivät useinkaan liity oppiin, vaan hallinnollisiin kaanoneihin, jotka määrittävät paikallista vallanjakoa ja kuuliaisuussuhteita. Esimerkiksi Moskovan patriarkaatin ja Konstantinopolin patriarkaatin väliset suhteet saattavat tästä syystä olla huonot, vaikka kirkoilla on sama oppi.

  Termi ortodoksinen saattaa tarkoittaa myös yleisesti oikeauskoista tai puhdasoppista. Esimerkiksi ilmaus ”luterilainen ortodoksia” viittaa 1600-luvun luterilaiseen puhdasoppisuuteen. Ortodoksikirkot painottavat itse olevansa oikein uskovia ja samalla oikeaa jumalanpalvelusta ja rukouselämää viettäviä.

  Erikieliset vastineet

  Orthodoxenglanti (English)
  orthodoxsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Metso&Ryökäs2005, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Teologia:ortodoksinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:ortodoksinen.)